Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDH97950W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDH97950W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EDH97950W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDH97950W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EDH97950W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7082 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EDH97950W (3199 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EDH97950W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke veiligheidsinformatie Milieu Productbeschrijving Bedieningspaneel Voordat u de droger in gebruik neemt Programmatabel Dagelijks gebruik 2 4 5 6 7 7 9 Onderhoud en reiniging Wat moet u doen, als . In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn gehele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] Het programma veranderen Als u een verkeerd programma heeft gestart, kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmauit en stel vervolgens het keuzeknop op programma opnieuw in. Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen. Als u op een optietoets (behalve de Zoemer toets) drukt, wordt op het display weergegeven. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming). Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen Zodra de droogcyclus is voltooid, wordt op en het display het pictogram anti-kreuk weergegeven een knipperende en waarschuwingslampjes: filter en reservoir vol . Als de toets Buzzer (Zoemer) wordt ingedrukt, klinkt er gedurende één minuut een intermitterend geluidssignaal. De droogcycli (behalve voor het Wol programma) worden automatisch gevolgd door een anti-kreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed dient op zijn laatst tegen het einde van de antikreukfase uit de trommel gehaald te Worden om te voorkomen dat het gaat kreuken. ) Als de Lange anti-kreuk functie is gekozen, wordt de anti-kreukfase met 60 minuten verlengd. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. Na elke droogcyclus: - Reinig het microfilter en het fijne filter - Maak het condenswaterreservoir leeg (Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". Om ervoor te zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden. Het waarschuwingslampje gaat branden om u aan het einde van iedere cyclus hieraan te herinneren. Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters. Maak het microfilter schoon met een vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en een borstel. (Het filter kan worden geplaatst met het vleugeltje naar links of naar rechts). Druk beide uitsteeksels van het filter met grote mazen in de beugels van de vuldeur tot ze op hun plaats vastklikken. Maak het gebied rond het filter schoon Het gebied rond het filter hoeft niet na elke droogcyclus schoongemaakt te worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden. [. . . ] Indien het apparaat niet rechtop vervoerd is, laat het dan 12 uur staan voordat u het aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor het eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de compressor. Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen. De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EDH97950W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EDH97950W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag