Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDE77550W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDE77550W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EDE77550W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDE77550W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EDE77550W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6824 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EDE77550W (6759 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EDE77550W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] user manual gebruiksaanwijzing Tumble Dryer Wasdroger EDE 77550W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www. electrolux. com Contents Important safety information Product description Control Panel Before first use Sorting and preparing laundry Programme chart Daily use 2 4 4 5 5 6 8 Cleaning and maintenance What to do if . . . Machine settings Technical data Installation Environment Service 11 12 13 14 14 17 18 Subject to change without notice Important safety information Important!In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. [. . . ] Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com Inhoud Belangrijke veiligheidsinformatie Productbeschrijving Bedieningspaneel Voordat u de droger in gebruik neemt Wasgoed sorteren en voorbereiden Programmatabel Dagelijks gebruik 19 21 22 22 22 23 26 Reiniging en onderhoud Wat moet u doen als. . . Machine-instellingen Technische gegevens Installatie Milieu Onderhoud 28 29 30 31 32 34 35 Wijzigingen voorbehouden Belangrijke veiligheidsinformatie Belangrijk!In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Algemene veiligheid · Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat. · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke · · persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen. Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte). Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd. Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen. · · · · 20 electrolux · Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel. · Explosiegevaar: droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. · Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden. · Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt. · Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding die in de wasdroger geladen wordt Waarschuwing!Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven. · Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd. · Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen. · Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. [. . . ] Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee de machine is uitgerust in werking treden. Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden. Deur omkeren Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EDE77550W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EDE77550W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag