Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDC68555W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDC68555W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EDC68555W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDC68555W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EDC68555W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5140 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EDC68555W (5169 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EDC68555W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke veiligheidsinformatie 2 Milieu 4 Productbeschrijving 5 Bedieningspaneel 6 Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt 6 Programmatabel 6 Dagelijks gebruik 8 Onderhoud en reiniging Wat te doen als . In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. - Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt. [. . . ] De droogcycli (behalve voor het WOL programma) worden automatisch gevolgd door een anti-kreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de machine worden gehaald om het vormen van kreuken te voorkomen. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. Na elke droogcyclus: - Reinig het microfilter en het fijne filter - De condenswaterreservoir leegmaken Reinig de pluizenfilters Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters in de deur en aan de voorkant van de trommel na elke droogcyclus schoongemaakt worden. Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilter of met een beschadigd of verstopt pluizenfilter. Verwijder het pluis, bij voorkeur met een vochtige hand, van het pluizenfilter. Maak het microfilter schoon met een vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en een borstel. Het filter kan worden geplaatst met de tand naar links of naar rechts gericht). De deurpakking schoonmaken Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af. Gaat het waarschuwingslampje Om verder te kunnen gaan met het programma, moet het waterreservoir eerst leeggemaakt worden. Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel te bereiden. Om dit te doen op de ontgrendelingsknop op de bodem van de deuropening drukken en het deurtje in de sokkel naar links openen. Als het programma onderbroken is omdat het condenswaterreservoir vol was: druk op de toets START/PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus. Dit is voldoende voor ongeveer 8 kg wasgoed dat voorafgaand gecentrifugeerd is op 1000 toeren/minuut. De warmtewisselaar reinigen Als WARMTEWISSELAAR wordt weergegeven, moet de warmtewisselaar worden gereinigd. Als u de droger laat werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is Verwijder het pluis van de binnenkant van de deur en van de voorste kamer van de warmtewisselaar. Gebruik de hendel om de warmtewisselaar uit de sokkel te trekken en draag hem horizontaal om te voorkomen dat eventueel achtergebleven water naar buiten stroomt. Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald. Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken. [. . . ] Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water. Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties: · Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met nominale lading. Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met halve lading. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EDC68555W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EDC68555W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag