Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDB8590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDB8590. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EDB8590 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDB8590 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EDB8590 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5872 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EDB8590

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het strijkijzer niet als het is gevallen, als er zichtbare beschadigingen zijn of als het lekt. Laat het netsnoer van een apparaat niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg dat het apparaat niet in aanraking komt met een heet oppervlak. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer, tenzij dit snoer door een daarvoor opgeleide monteur of servicemedewerker is gecontroleerd en getest. Plaats nooit een apparaat op of in de buurt van een hete gasvlam, een elektrisch element of op een Naast dit symbool vindt u extra informatie en praktische tips over het gebruik van het apparaat. [. . . ] De balkjes op het scherm gaan knipperen terwijl het stoomstrijkijzer opwarmt tot de gekozen temperatuurinstelling. Bij het bereiken van iedere temperatuurstap gaan de betreffende balkjes constant branden. Het scherm geeft ook de werkelijke temperatuur weer in graden Celsius in stappen van 5 graden. Zodra het stoomstrijkijzer de gekozen temperatuur heeft bereikt, gaat de groene temperatuurcontrolelamp (Fig. 1/E6) branden om aan te geven dat het stoomstrijkijzer gereed is voor gebruik. 1/E4) of zet de stoomregelaar op Droog ( ) om zonder stoom te strijken. Als het nieuwe stoomstrijkijzer voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan het maximaal 10 minuten dampen afgeven. Dit heeft te maken met het voor de eerste keer opwarmen van de gebruikte materialen. Het is veilig, niet nadelig voor de werking van het stoomstrijkijzer en het zal zich niet herhalen. Controleer voordat u het stoomstrijkijzer met water gaat vullen of de stekker niet in het stopcontact zit. Giet met behulp van de bijgeleverde beker langzaam water in de vulopening tot het maximumwaterpeil (Fig. Het antikalksysteem verwijdert de mineralen uit het water, waardoor Zorg tijdens het strijken met stoom dat het reservoir minstens voor ¼ met water is gevuld. Bij de overgang van een hoge temperatuur naar een lagere temperatuur gaat de rode temperatuurcontrolelamp (Fig. 1/E6) branden en het scherm knipperen om aan te geven dat het stoomstrijkijzer aan het afkoelen is. 1/E4) op een willekeurige stoomstand en druk op de stoomstootknop (Fig. Zodra het stoomstrijkijzer de gekozen temperatuur heeft bereikt, gaat de groene temperatuurcontrolelamp (Fig. 1/E6) branden en worden de balkjes op het scherm constant weergegeven om aan te geven dat het stoomstrijkijzer gereed is voor gebruik. Kunt u zelfs voor éénpunts-temperatuurinstellingen · 1/E5) terwijl het strijkijzer op de zool staat om de pomp voor te bereiden. 3 Als het waterreservoir leeg is, kan het zijn dat u nadat u het stoomstrijkijzer weer met water heeft gevuld de pomp opnieuw moet voorbereiden. stomen van hangende kledingstukken De verticale stoomstootfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen , kostuums en kwetsbare stoffen. [. . . ] De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enz. Gooi de verpakkingsmaterialen in de juiste container bij de algemene afvalverzamelfaciliteiten weg. Oude apparaten Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het apparaat naar het betreffende afvalverzamelpunt worden gebracht voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EDB8590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EDB8590 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag