Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDB8040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDB8040. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EDB8040 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EDB8040 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EDB8040 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (22366 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EDB8040

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden. [. . . ] Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel!Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen. draai de stoomknop in de stand Dry (Droog) en open het klepje van de vulopening. Vul het reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met water tot aan het maximumniveau. Voor modellen met een automatisch stoomcontrolesysteem wordt de stoomregulatie geregeld door de temperatuurkeuzeknop. Indien u deze draait om de temperatuur in te stellen, past het automatisch de stoomstand aan, zoals aangegeven op de knop. Om het stomen te stoppen en het strijkijzer droog te gebruiken, drukt u op . Om het strijkijzer weer op de stoomfunctie te zetten, drukt u opnieuw op . Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B). Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B). Draai aan de stoomknop om de gewenste stoomuitstoot voor elk kledingstuk te kiezen, indien u voor de uit-stand kiest, geeft dat strijken zonder stoom aan, het strijkijzer kan worden gebruikt als een droog strijkijzer. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. [. . . ] Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie "Strijkschema"). Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EDB8040

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EDB8040 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag