Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECN21108W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECN21108W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ECN21108W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECN21108W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ECN21108W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1267 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ECN21108W (420 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ECN21108W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] návod k pouzití gebruiksaanwijzing kasutusjuhend notice d'utilisation benutzerinformation Truhlicová mraznicka Vrieskist Sügavkülmkast Congélateur coffre Gefriertruhe ECN21108W 2 electrolux . www. electrolux. com , , , . · . 4 electrolux , , , . , . 4 1 2 3 Action Freeze 4 Action Freeze Action Freeze Action Freeze, Action Freeze. . [. . . ] Reeglina on sobivaim keskmine asend. Väljalülitamine Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuurinupp asendisse OFF. 11) Kui seadme temperatuur on ülalpool nulli 18 electrolux Juhtpaneel 1 2 3 Märgutuli Action Freeze hakkab põlema. Seda funktsiooni võib igal ajal deaktiveerida, vajutades lülitile Action Freeze . Kõrge temperatuuri hoiatus Temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolukatkestuse tõttu) osutab: · häire märgutule süttimine, · helisignaal. Alarmifaasi ajal võib sumisti välja lülitada, vajutades alarmi lähtestuslülitit. Kui normaaltingimused on taastunud lülitub alarmtuli automaatselt välja. 4 1 2 3 4 Kõrge temperatuuri märgutuli Märgutuli Action Freeze märgutuli Action Freeze lüliti ja alarmi lähtestamine Action Freeze funktsioon Võite aktiveerida Action Freeze funktsiooni, vajutades lülitile Action Freeze. Igapäevane kasutamine Värske toidu sügavkülmutamine Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks. Värske toidu sügavkülmutamiseks aktiveerige Action Freeze funktsioon vähemalt 24 tunniks enne külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse asetamist. Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik 24 tunni jooksu külmutada, on ära toodud andmeplaadil 12) Sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal ei tohi lisada külmutamiseks toitu. Sügavkülmutatud toidu säilitamine Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaegset mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt 2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse. Tähtis Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või valmistama ning seejärel uuesti külmutama (peale mahajahtumist). Puhastus ja hooldus Ettevaatust Enne mistahes hooldustegevust tõmmake seadme toitejuhe seinast. Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. Sügavkülmuti sulatamine Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on 10-15 mm. Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu. Võta külmikust välja toiduained, keera need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse kohta. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sulatusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatusveel vanni voolata. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage korralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi. Seadke temperatuurinupp maksimaalse külmutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks kuni kolm tundi. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduained. electrolux 19 Tähtis Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite seadet vigastada. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus külmutatud toiduainetes võib vähendada nende kasutusiga. Tehnilised andmed Mõõtmed Tõusmisaeg Kõrgus × Laius × Sügavus (mm): 876 × 795 × 665 28 tundi Tehniline informatsioon asub seadme andmeplaadil, mis on seadme välimisel parempoolsel küljel. Paigaldamine Paigutamine Seda seadet võib paigaldada garaazi või keldrisse, kuid optimaalse jõudluse tagamiseks tuleks seade paigaldada ruumi, mille temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile. Kliimaklass SN N ST T Ümbritsev temperatuur 10 °C kuni + 32 °C 16 °C kuni + 32 °C 16 °C kuni + 38 °C 16 °C kuni + 43 °C 3. Veenduge, et seadme ja külgmiste seinte vaheline kaugus oleks 5 cm. Elektriühendus Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale. [. . . ] Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Abtauen des Gefriergeräts Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm erreicht hat. Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist dann, wenn er nur wenig oder keine Lebensmittel enthält. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ECN21108W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ECN21108W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag