Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECM26131W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECM26131W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ECM26131W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECM26131W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ECM26131W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (429 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ECM26131W (2547 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ECM26131W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] klimaatklasse omgevingstemperatuur SN vanaf +10 t/m +32°C N vanaf +16 t/m +32°C ST vanaf +18 t/m +38°C T vanaf +18 t/m +43°C Wanneer de vriezer bij uitzondering op de zijkant is getransporteerd, na plaatsing in horizontale positie 12 uur wachten voor het aanschakelen. ELEKTRISCHE AANSLUITING De vriezer aansluiten op 230-240V wisselstroom, 50 Hz. dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: - 73/23/EEG van 19. Dit produkt is getest volgens de standaard ISO 5155 voor het bepalen van de invrieskapaciteit, het energieverbruik en de opwarmtijd. Informatie voor testinstituten: Een beladingsschema is verkrijgbaar bij de fabrikant. AANSCHAKELEN Alvorens de vriezer aan te schakelen, de binnenkant schoonmaken. [. . . ] Zodra het deksel geopend wordt, wordt de koude lucht in de vriezer iets warmer en zet uit. Na het wederom sluiten van het deksel wordt de lucht onmiddellijk weer afgekoeld. Hierdoor kan een vacuum ontstaan, waardoor de deksel direkt na het sluiten moeilijk opnieuw geopend kan worden. Nooit hard aan de dekselgreep rukken. TEMPERATUURREGELING De temperatuur in de vriezer wordt geregeld en konstant gehouden door middel van de thermostaat. De temperatuur instellen door de thermostaatknop met behulp van een muntstuk te draaien. "MAX" te draaien, wordt de temperatuur in de vriezer kouder, en door de knop naar nr. De korrekte instelling kunt u vinden door de temperatuur van de bovenste verpakking in het midden van de vriezer te meten. Deze moet normaal gesproken kouder zijn dan -18°C. ROL VAN DE DRUKVEREFFENINGSKLEP De in uw toestel ingebouwde drukvereffeningsklep verricht automatisch het opheffen van het drukverschil dat het openen van het deksel bemoeilijkt onderscheidenlijk onmogelijk maakt. hoorbaar ingevolge van de door de ventilatieopening (aan de achterwand van de diepvrieskist) instromende lucht. Wegens de zekere werking beide openingen van de klep open houden en niet toedekken! CONTROLEPANEEL Het groene controlelampje geeft aan, dat de vriezer is aangesloten. Het ontdooien kan versneld worden door een of meer schalen met warm water in de vriezer te plaatsen en het deksel te sluiten. Na enige tijd het deksel openen en voorzichtig de rijplaag verwijderen. Het ontdooiproces nooit op andere wijze dan hier beschreven proberen te laten versnellen. Vergeet niet het dopje weer op het afvoerbuisje voor smeltwater te plaatsen. NIET IN GEBRUIK De stekker uit het stopkontakt nemen; Alle levensmiddelen uit de diepvriezer verwijderen; De diepvriezer reinigen zoals hierboven beschreven; Het deksel open laten staan. LOW FROST SYSTEMET Het LOW FROST systeem vermindert de rijpvorming met zo'n 80% in de vriezer, hetgeen resulteert in een ca. Om het systeem goed te benutten, moet u op de volgende punten letten: De hoeveelheid rijp in elke vriezer is afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving. De rijplaag zal sneller groeien in een vochtig klimaat dan in een droog klimaat. Daarom adviseren wij dat de vriezer niet in een vochtige ruimte wordt genstalleerd. Het LOW FROST systeem vermindert de rijpvorming die veroorzaakt wordt door het natuurlijke temperatuurverloop gedurende elke aan/uit cyclus van de vriezer. De rijpvorming die door andere invloeden veroorzaakt wordt, wordt er echter niet door vermindert. Andere belangrijke oorzaken zijn slecht verpakte levensmiddelen en warme lucht die binnenkomt bij het openen van de vriezer. [. . . ] Daarom is het van belang dat de deksel zo weinig en kort mogelijk wordt geopend en de deksel niet wordt belemmerd door de levensmiddelen bij het sluiten. Als de levensmiddelen in de vriezer niet goed zijn verpakt zal het verdampende vocht bevriezen op de binnenwanden van de vriezer. Overtuig u ervan dat de levensmiddelen goed zijn verpakt. ALS DE DIEPVRIEZER NIET NAAR BEHOREN FUNKTIONEERT Alvorens de servicedienst te bellen het volgende controleren: Storing Vriezer niet koud genoeg Controleer: Groene lamp niet aan Mogelijke oorzaak: Oplossing: Vriezer te koud Te veel rijp Stroomtoevoer niet aangesloten Stekker en stopkontakt nakijken Defecte schakelaar of zekering Zekering nakijken, electricien raadplegen Stroomuitval Wachten totdat de stroom terug komt Verse produkten in de vriezer Een aantal uren wachten Groene en rode lamp geplaatst aan Deksel te lang open gestaan Een aantal uren wachten Groene lamp aan, rode Thermostaat te warm ingesteld De thermostaat kouder stellen lamp niet aan Te dikke rijplaag De vriezer ontdooien "Super" knop aangeschakeld "Super" knop uitschakelen Gele lamp aan Thermostaat te koud ingesteld Thermostaat warmer stellen Gele lamp uit Deksel niet volledig ges- Deksel in aanraking met produk- Produkten goed leggen en controleer ten in vriezer of deksel nu goed sluit. loten Vocht van wasmachine, De vriezer in ruimte met minder vocht Te vochtige ruimte droogtrommel enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ECM26131W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ECM26131W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag