Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECM1955

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECM1955. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ECM1955 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ECM1955 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ECM1955 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (191 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ECM1955 (324 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ECM1955

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. PLAATSING De vriezer horizontaal, rustend op alle vier plastic voeten op een vlakke ondergrond plaatsen. De omgevingstemperatuur heeft invloed op het energieverbruik van het toestel. Daarom: ­ Plaats het toestel niet in het zonlicht, naast een radiator of vuurhaard. ­ Stel het toestel op een plaats waar de omgevingstemperatuur aan de klimaatklasse beantwoordt, waarvoor het toestel ontworpen is. [. . . ] Wegens de zekere werking beide openingen van de klep open houden en niet toedekken! CONTROLEPANEEL Het groene controlelampje geeft aan, dat de vriezer is aangesloten. Het gele lampje licht op wanneer de "SUPER" knop is ingeschakeld. Het rode lampje licht op wanneer de temperatuur in de vriezer hoger is dan de op de thermostaat ingestelde temperatuur(alarm). Oorzaak hiervan kan zijn: Het laden van grote hoeveelheden in te vriezen produkten. Zie "Storingen". Thermostaatknop Groene lamp Rode lamp Gele lamp INVRIESKAPACITEIT De invrieskapaciteit van de diepvriezer is aangegeven op het typeplaatje (kg/24 uur). Dit maximum niet overschrijden - de benodigde invriestijd zal anders langer worden. De aangegeven invrieskapaciteit kan volledig benut worden wanneer er niet regelmatig grote hoeveelheden verse produkten ingevroren worden. Worden er dagelijks grote hoeveelheden ingevroren, dan is de toegestane invrieskapaciteit éénderde minder dan aangegeven. , , SUPER" FREEZING CAPACITY DEKSELSLOT Het slot werkt zoals op de tekeningen aangegeven. Let op, sleutels buiten het bereik van kinderen houden. DE TUSSENWAND De tussenwand kan worden verwijderd en gebruikt als opvangbak tijdens het ontdooien. Zie "Onderhoud". MANDEN De manden zijn bedoeld voor het opslaan van reeds diepgevroren produkten. De draaggrepen kunnen op twee manieren bevestigd worden, zie tekening. De manden op de bodem van de diepvriezer plaatsen of aan de rand van de vriezer ophangen. ONTDOOIEN Rijpvorming aan de binnenwanden van de vriezer is niet te voorkomen. Rijp wordt gevormd wanneer het vocht in de lucht in kontakt komt met de koude wand van de vriezer. Daarom het deksel niet onnodig openen en zo kort mogelijk open laten staan. Een dun laagje rijp heeft geen nadelige invloed op de werking van de vriezer, en kan met bijgeleverde schraper verwijderd worden. Voor het verwijderen van rijp nooit een mes of andere scherpe voorwerpen gebruiken. Wanneer de rijplaag 10-15 mm dik is, dient te vriezer ontdooid te worden. Wij raden aan te ontdooien wanneer er weinig of geen produkten in de vriezer liggen. De inhoud van de vriezer verwijderen, in kranten wikkelen en op een koude plaats zetten. Het ontdooien kan versneld worden door een of meer schalen met warm water in de vriezer te plaatsen en het deksel te sluiten. [. . . ] Veel vocht van de produkten Produkten opnieuw inpakken, zie Produkten slecht "Gebruiksaanwijzing" ingepakt De drukvereffeningsklep Een verontreiniging geraakte in De klep moet uit de richting van de de klep. uitgeblazen wor- BINNENVERLICHTING Alvorens het defekte lampje te vervangen, de stekker uit het stopkontakt nemen. Extra lampjes zijn verkrijgbaar bij servicebedrijf of supermarkt. ACCESSOIRES Dekselslot en manden zijn als accessoires te koop bij uw leverancier. Onderstaande tekeningen geven aan hoe veel manden er in de verschillende vriezermodellen geplaatst kunnen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ECM1955

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ECM1955 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag