Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBM8000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBM8000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EBM8000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBM8000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EBM8000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18877 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EBM8000 (2605 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EBM8000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat de broodbakmachine eerst even afkoelen voordat u deze reinigt of opbergt. Hetnetsnoermagnietincontact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. Bedeknooitdeventilatiegatenenzorg voor voldoende ventilatie rond de broodbakmachine, als deze in bedrijf is. Als u dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken en dit kan gevaar opleveren. [. . . ] Druk herhaaldelijk op gewenste programma te kiezen en en de kies daarna de korstkleur grootte . Druk herhaaldelijk op de timertoets totdat de gewenste vertragingstijd wordt weergegeven. De timertoets telt de ingestelde vertragingstijd af (de broodbakmachine telt het bakproces automatisch mee, op basis van de door u ingestelde tijd waarop het brood klaar moet zijn). Het apparaat wordt ingeschakeld, de dubbele punt knippert en de timer begint met aftellen. Voor het opnieuw instellen van de vertragingstijd drukt u eerst totdat de standaardinstelling op op het scherm wordt weergegeven. Als er een stroomonderbreking plaatsvindt of de stekker van het apparaat tijdens het bakken uit het stopcontact wordt verwijderd, wordt het programma voortgezet als de stroomtoevoer binnen 8 minuten wordt hersteld. Verwijder altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het even afkoelen voordat u het reinigt. Plaats de broodbakmachine niet in de afwasmachine en gebruik geen schuursponsjes of metalen voorwerpen. Als de kneder na 10 minuten nog niet kan worden verwijderd, houdt u de as aan de onderkant van het blik vast en draait u deze heen en weer totdat de kneder loslaat. (Als het blad automatisch inklapt vanuit een hoek van 30° is de kneder volledig gereinigd. Dompel de buitenkant van het blik niet volledig onder in water, maar vul het blik gedeeltelijk met warm water met afwasmiddel. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten op het product Het symbool of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Er klinkt een waarschuwingstoon (8 piepjes) voor het toevoegen van ingrediënten als dit in het recept wordt aanbevolen. Bij de broodbakprogramma's (met uitzondering van programma 10 en 11) schakelt de broodbakmachine automatisch over naar de warmhoudstand aan het einde van de bakcyclus. Het apparaat blijft maximaal 1 uur in deze stand of totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. PROGRAMMASTATUSINDICATOR Symbool Naam Voorverwarmingsfunctie Kneedsymbool Verklaring Wordt alleen gebruikt voor volkoren, snel volkoren en glutenvrije instellingen om ingrediënten op te warmen voor het kneden. Geeft aan dat het deeg zich in de eerste of tweede kneedfase bevindt of tussen twee rijsfasen opnieuw wordt gemengd. Er klinkt een toon wanneer het tijd is om aanvullende ingrediënten handmatig toe te voegen. [. . . ] Het brood kleeft aan het blik/is moeilijk door schudden eruit te krijgen. Meng dezelfde hoeveelheid ingrediënten als in het recept wordt vermeld. U hebt niet de juiste hoeveelheden suiker, zout, meel en/of vloeistof gebruikt. Ook al zijn cakes lelijk van boven, de heerlijke smaak lijdt daar niet onder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EBM8000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EBM8000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag