Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBA64520X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBA64520X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EBA64520X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBA64520X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EBA64520X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2880 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EBA64520X (2768 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EBA64520X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PE3820-M PE4520-M S Bruksanvisning DK Brugervejledning N Instruksjonsveiledning SF Käyttöopas GB Instructions D Bedienungsanleitung F Mode d'emploi I Istruzioni per l'uso NL Gebruiksaanwijzingen ES Instrucciones para el uso PT Instruções de utilização GR CZ Návod k pouzití PL Instrukcja obslugi H Használati kézikönyv SK Návod na pouzitie SLO Uporabniski prirocnik HR Prirucnik sa uputstvima SRB Prirucnik sa uputstvima RO Manual instruciuni LV Instrukciju rokasgrmata LT Naudotojo vadovas EST Kasutusjuhend TR Kullanim talimatlari BG RU A A3 A4 A5 A7 A6 A8 A10 A18 A19 A2 A1 A14 A13 A12 A15 A16 A17 A20 A21 A11 A23 A22 A9 A25 A24 B B2 B3 B4 B5 B10 B11 B1 B12 B13 B6 B7 C6 B8 C1 B9 C3 B14 C C5 C4 C2 C7 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 29 30 31 32 NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 In deze aanwijzingen gebruikte symbolen . 7 Letters tussen haakjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Problemen en reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 De hoeveelheid melk wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 De hoeveelheid koffie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Gebruik conform de bestemming . . . . . . . . . . . . . . . 8 Gebruiksaanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 MEERDERE KOPPEN KOFFIE ZETTEN MET DE KAN-FUNCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DE PARAMETERS VAN DE KANFUNCTIE WIJZIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van het koffiedikreservoir . . . . . . . . . 20 Reiniging van het drupbakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van de watertank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Reiniging van de spuitmonden . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de voorgemalen koffie. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Reiniging van de binnenkant van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Reiniging van de koffiezeteenheid . . . . . . . . . . . . 21 Reiniging van het melkreservoir. . . . . . . . . . . . . . . 22 Reiniging van de koffiekan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT. 8 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Beschrijving van het bedieningspaneel. . . . . . . 8 Beschrijving van het melkreservoir en accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Controle van het transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Installatie van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aansluiting van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 VERWERKING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 INSTALLATIE (INBOUW) . . . . . . . . . . . . . . 10 EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Installatie van het filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vervanging van het filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Verwijdering van het filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DE MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Instelling van de taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wijziging van de uitschakeltijd . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Instelling van de klok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Instelling van het tijdstip van automatische inschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Wijziging van de koffietemperatuur . . . . . . . . . . 24 Programmering van de hardheid van het water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Programmering koffie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Programmering cappuccino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Programmering kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Programmering heet water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ontkalking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Herstellen van de fabrieksinstellingen (reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Statistiek-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zoemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Contrastregeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Waterfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 INSCHAKELING EN OPWARMING . . . 14 KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN) 14 DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE WIJZIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 DE MAALGRAAD REGELEN . . . . . . . . . . 16 ESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE (IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 AFGIFTE VAN HEET WATER . . . . . . . . . . 16 DE HOEVEELHEID HEET WATER WIJZIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 CAPPUCCINO BEREIDEN . . . . . . . . . . . . 17 DE HOEVEELHEID KOFFIE EN MELK VOOR CAPPUCCINO WIJZIGEN . . 18 6 UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT27 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . 27 MELDINGEN OP HET DISPLAY . . . . . . 28 OPLOSSING VAN PROBLEMEN . . . . . . 30 NL INLEIDING In deze aanwijzingen gebruikte symbolen De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Veronachtzaming van de vermelde aanwijzingen kan elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken. · · · kzones vakantieboerderijen hotels, motels en andere logiesgelegenheden kamerverhuurders Gevaar! [. . . ] · Houd de CLEAN-toets (C3) op het deksel minstens 5 seconden ingedrukt (fig. Het apparaat toont de melding "REINIGING IN WERKING" met daaronder de voortgangsbalk. Men adviseert om de CLEAN-toets niet los te laten zolang de balk niet vol is en dus de reinigingsfase nog niet beëindigd is. Na de reiniging, het melkreservoir loshaken en in de koelkast plaatsen. Het wordt afgeraden om de melk langer dan 15 minuten buiten de koelkast te laten. OPMERKING 4: Om de hoeveelheid koffie of opgeschuimde melk die het apparaat automatisch in het kopje afgeeft te wijzigen, te werk gaan zoals beschreven in het hoofdstuk "De hoeveelheid koffie en melk voor cappuccino wijzigen". De hoeveelheid melk wijzigen · · Vul het melkreservoir tot aan de MAX. 2) totdat de volgende melding verschijnt: "CAPPUCINO PROGRAMMA". Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen (of op het pictogram ESC (B6) om te annuleren). 18) om het menu af te sluiten. · · · · · De hoeveelheid koffie wijzigen · Druk op het pictogram (B2) om het menu te openen (fig. 2) totdat de volgende melding verschijnt: "CAPPUCINO PROGRAMMA". Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen en vervolgens op de pictogrammen (B7) en (B8) (fig. Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen (of op het pictogram ESC (B6) om te annuleren). 18) om het menu af te sluiten. · · · DE HOEVEELHEID KOFFIE EN MELK VOOR CAPPUCCINO WIJZIGEN Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om automatisch een standaard cappuccino af te geven. Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als volgt te werk gaan: 18 · · NL MEERDERE KOPPEN KOFFIE ZETTEN MET DE KAN-FUNCTIE Deze functie zorgt voor het automatisch zetten van meerdere koppen koffie (4, 6) in een kan (A11) waarin de koffie warm wordt gehouden. · Draai het deksel van de kan totdat de pijl samenvalt met het opschrift OPEN en verwijder het deksel. · Sluit de kan door het deksel naar het opschrift "CLOSE" te draaien, zodat het deksel goed gesloten is, en zet de kan onder de afgiftegroep van de koffie. Breng de kan aan met de handgreep altijd naar rechts of links gericht, zoals getoond in de figuur. · · digt het apparaat het proces en keert het automatisch terug naar de kan-functie. Als het display echter een onvoltooide balk toont, betekent dit dat de cylus niet correct voltooid is. Verwijder de kan en bekijk het type melding dat op het display is verschenen, en raadpleeg het hoofdstuk "MELDINGEN OP HET DISPLAY". Neem de kan weg, laat het deksel in de stand CLOSE om de koffie lang warm te houden. Draai het deksel linksom tot de pijl samenvalt met het tuitje van de kan om de koffie uit te schenken. · · De afgiftegroep koffie (A13) moet altijd volledig omhoog zijn gezet, om de kan te kunnen inbrengen. [. . . ] Als het probleem niet op de beschreven manier opgelost kan worden, moet contact worden opgenomen met de Technische Service. PROBLEEM De koffie is niet warm. · MOGELIJKE OORZAAK De kopjes zijn niet voorverwarmd De koffiezeteenheid is koud geworden omdat er 2/3 minuten sinds de laatste koffie zijn verstreken. · OPLOSSING Verwarm de kopjes door ze met warm water af te spoelen. Alvorens koffie te zetten, de zetgroep verwarmen met de functie SPOELEN binnen het menu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EBA64520X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EBA64520X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag