Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBA63810X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBA63810X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EBA63810X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EBA63810X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EBA63810X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4083 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EBA63810X (4097 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EBA63810X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S DK N SF GB DE FR IT NL ES PT GR CZ PL HU SK SI HR RS RO LV LT EE TR BG RU Bruksanvisning Brugervejledning Instruksjonsveiledning veiledning Käyttöopas Instructions Bedienungsanleitung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzingen Instrucciones para el uso Instruções de utilização Návod k pouzití Instrukcja obslugi Használati kézikönyv Návod na pouzitie Uporabniski prirocnik Upor Prirucnik sa uputstvima Prirucnik sa uputstvima Manual instruciuni Instrukciju rokasgrmata Naudotojo vadovas Kasutusjuhend Kullanim talimatlari EBA63810X EBA64510X A A3 A4 A5 A7 A6 A8 A9 A10 A11 A2 A1 A14 A18 A13 A12 A19 A20 A21 A15 A16 A17 A26 A22 A25 A27 A23 A24 B B2 B3 B4 B5 B1 B10 B11 B12 B13 B6 B7 B8 B9 B14 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 2 24 25 26 27 28 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 29 30 31 NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 In deze aanwijzingen gebruikte symbolen . 7 Letters tussen haakjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Problemen en reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 MEERDERE KOPPEN KOFFIE ZETTEN MET DE KAN-FUNCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DE PARAMETERS VAN DE KANFUNCTIE WIJZIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Reiniging van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Reiniging van het koffiedikreservoir . . . . . . . . . 19 Reiniging van het drupbakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Reiniging van de watertank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van de spuitmonden . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de voorgemalen koffie. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van de binnenkant van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van de koffiezeteenheid . . . . . . . . . . . . 20 Reiniging van de koffiekan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Gebruik conform de bestemming . . . . . . . . . . . . . . . 8 Gebruiksaanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT. 8 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Beschrijving van het bedieningspaneel. . . . . . . 8 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Controle van het transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Installatie van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aansluiting van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DE MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Instelling van de taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wijziging van de uitschakeltijd . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Instelling van de klok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Instelling van het tijdstip van automatische inschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wijziging van de koffietemperatuur . . . . . . . . . . 22 Programmering van de hardheid van het water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Programmering koffie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Programmering kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Programmering water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ontkalking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Herstellen van de fabrieksinstellingen (reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Statistiek-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zoemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Contrastregeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Waterfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 VERWERKING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 INSTALLATIE (INBOUW) . . . . . . . . . . . . . . 10 EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Installatie van het filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vervanging van het filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Verwijdering van het filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 INSCHAKELING EN OPWARMING . . . 13 KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN) 14 DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE WIJZIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 DE MAALGRAAD REGELEN . . . . . . . . . . 15 ESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE (IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 AFGIFTE VAN HEET WATER . . . . . . . . . . 16 DE HOEVEELHEID HEET WATER WIJZIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 CAPPUCCINO BEREIDEN (MET DE STOOMFUNCTIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT25 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . 25 MELDINGEN OP HET DISPLAY . . . . . . 26 OPLOSSING VAN PROBLEMEN . . . . . . 28 6 NL INLEIDING In deze aanwijzingen gebruikte symbolen De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Veronachtzaming van de vermelde aanwijzingen kan elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken. in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: · ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones · vakantieboerderijen · hotels, motels en andere logiesgelegenheden · kamerverhuurders Gevaar!Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven. [. . . ] BELANGRIJK: om de hygiëne te waarborgen, wordt aanbevolen om deze procedure elke keer dat een cappuccino wordt gezet te volgen, om ophoping van melk in het circuit te voorkomen. Wacht tot het cappuccinomondstuk is afgekoeld, houd met één hand de hendel van het cappuccinomondstuk vast en draai met de andere hand het cappuccinomondstuk los door het linksom te draaien en naar beneden toe weg te trekken (fig. Verwijder de spuitmond van het cappuccinomondstuk door hem naar beneden toe weg te trekken. Controleer of de twee gaatjes aangegeven in figuur 25 niet verstopt zijn. Breng de spuitmond weer aan door hem naar boven toe in het cappuccinomondstuk te steken. Plaats het cappuccinomondstuk door het omhoog te duwen en rechtsom te draaien. · · · · CAPPUCCINO BEREIDEN (MET DE STOOMFUNCTIE) · · Draai het cappuccinomondstuk naar het midden (fig. Neem een kan en vul hem met circa 100 gram melk voor elke cappuccino die u wilt bereiden en plaats hem onder het cappuccinomondstuk. Houd bij de keuze van de grootte van de kan er rekening mee dat het melkvolume kan verdubbelen of verdriedubbelen. Men raadt het gebruik van magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur aan. Druk opnieuw op het pictogram (B12) of het pictogram ESC (B6) om de stoomafgifte te onderbreken. 23) en let hierbij op dat het niet voor meer dan de helft van zijn lengte ondergedompeld wordt. Druk op het pictogram (B12) (let op u niet te verbranden) en druk op het pictogram OK (B9). Om een romiger schuim te verkrijgen, dompelt u het cappuccinomondstuk onder in de melk en beweegt u het kannetje met langzame op- en neergaande bewegingen. Druk, zodra het gewenste schuim is verkregen, 17 · · · · · · · · · · MEERDERE KOPPEN KOFFIE ZETTEN MET DE KAN-FUNCTIE Deze functie zorgt voor het automatisch zetten van meerdere koppen koffie (4, 6) in een kan · NL (A27) waarin de koffie warm wordt gehouden. · Draai het deksel van de kan totdat de pijl samenvalt met het opschrift OPEN en verwijder het deksel. · Sluit de kan door het deksel naar het opschrift "CLOSE" te draaien, zodat het deksel goed gesloten is, en zet de kan onder de afgiftegroep van de koffie. Breng de kan aan met de handgreep altijd naar rechts of links gericht, zoals getoond in de figuur. Draai het deksel linksom tot de pijl samenvalt met het tuitje van de kan om de koffie uit te schenken. · · · De afgiftegroep koffie (A13) moet altijd volledig omhoog zijn gezet, om de kan te kunnen inbrengen. Het display toont: "VUL KOFFIEBONEN EN WATERTANK-LEEG KOFFIEDIKRESERV. -DRUK OK"; dus controleer of de watertank vol is, of het koffiebonenreservoir voldoende gevuld is en of het koffiedikreservoir geleegd is. Het display toont de geselecteerde soort koffie, bijvoorbeeld "KAN EXTRA MILD" en het aantal koppen dat men wil zetten met de kan, bijvoorbeeld "KAN 4 KOPJES". Het display toont een voortgangsbalk die het verloop van het koffiezetproces aangeeft. [. . . ] · OPLOSSING Trek het apparaat uit en doe de voorgemalen koffie in de trechter. · · Ledig de trechter met behulp van een mes zoals beschreven in de paragraaf "Reiniging van de trechter voor het inbrengen van voorgemalen koffie". Het ontkalkingsprogramma beschreven in de paragraaf "Ontkalking" moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Kies een lichter aroma of gebruik minder voorgemalen koffie en zet opnieuw koffie. Breng de zeteenheid aan zoals beschreven in de paragraaf "Reiniging van de koffiezeteenheid". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EBA63810X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EBA63810X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag