Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EAT 5210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EAT 5210. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EAT 5210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EAT 5210 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EAT 5210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7235 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EAT 5210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kom niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roosterschacht ­ gevaar van letsel en beschadiging. De metalen delen aan de bovenkant van het apparaat en in de roosterschacht worden wel heet gevaar van brandwonden! Het apparaat niet in gebruik nemen als het snoer beschadigd is of als de behuizing zichtbare beschadigingen vertoont. [. . . ] Het gebruikte netsnoer is van een speciaal type en mag alleen door onze serviceafdeling worden vervangen, omdat voor vervanging speciaal gereedschap nodig is. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakbekwame deskundigen worden uitgevoerd. Als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties kan een aanzienlijk gevaar ontstaan. Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of ) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die van belang zijn voor Uw veiligheid of voor het goed functioneren van het apparaat. 0 Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. De rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. A B C D E F G H J K L M N Roosterschacht Ommanteling met warmte-isolatie Bruiningsgraadregelaar met controlelampje Broodliftknop Verwarmingsknop met controlelampje Ontdooiknop met controlelampje Stopknop met controlelampje Broodjesopzetstuk om broodjes op te bakken (ingeklapt) Knop om broodjesopzetstuk omhoog te klappen Kruimellade Snoeropwikkeling (onder het apparaat) Typeplaatje (onder het apparaat) Schakelaar voor het onderdrukken van het geluidssignaal (onder het apparaat) Als het toestel verkeerd wordt gebruikt of bediend, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd onder toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Snoer niet knikken en niet in contact laten komen met hete delen van het apparaat. Als u het geluidssignaal permanent wilt uitschakelen, gebruikt u de schuifschakelaar aan de onderkant van het apparaat (afb. Het apparaat schakelt uit en het getoaste brood wordt omhoog gebracht. Als de regelaar de eerste keer uit de stand 0 wordt gedraaid, wordt er een zelftest uitgevoerd. Vervolgens gaat de display van de regelaar in overeenstemming met de ingestelde bruiningsgraad branden. Als de bruining dan niet naar wens is, stelt u de regelaar lager in of hoger, b. Als u maar één snee brood wilt roosteren en ook bij oud brood moet u de bruiningsgraad iets lager instellen. Om geroosterd brood op te warmen drukt u de verwarmingsknop in, zodat de toast warm en knapperig blijft. Wij raden u aan de bruiningsgraad zo in te stellen dat het toastbrood een goudgele of lichtbruine kleur krijgt. Door de elektronische toasttijdregeling wordt een eenmaal ingestelde bruiningsgraad bij dezelfde broodsoort en conditie van het brood gehandhaafd. [. . . ] Door de elektronische toasttijdregeling wordt een eenmaal ingestelde bruiningsgraad bij dezelfde broodsoort en conditie van het brood gehandhaafd. Tijdens het toasten gaat de display van de bruiningsgraadregelaar stapgsgewijs uit. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU richtlijnen: · 0 Voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact trekken en de toaster laten afkoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EAT 5210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EAT 5210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag