Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4147 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Model Productnummer Serienummer 98 VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators , fornuizen , ovens of kookplaten. Enkel voor apparaten met een wateraansluiting:sluit het apparaat uitsluitend aan op een drinkwaterleiding. [. . . ] Gebruik dit bakje niet voor bewaring van ijsblokjes en plaats het niet in het vriesvak. 104 BEDIENINGSPANEEL MODELLEN MET VERDEELEENHEID 1 A B C D 2 6 1 5 H GF E 4 3 4 Selectietoets voor verdeling van ijs- Selectietoets voor temperatuur van het vriescompartiment 2 en vergrendeling van de ijsblokjes maker 5 Selectietoets voor verdeling van water . 3 Druk op deze toets om te verhinderen dat instellingen ongewild worden gewijzigd. Na het vervangen van de filter of om te resetten, druk deze toets langer dan 3 seconden in. Het alarmpictogram knippert en geeft de hoogste binnentemperatuur weer 2. Het alarm stopt wanneer de toets wordt ingedrukt en de display toont de controletemperatuur Vergrendeling Koelkasttemperatuur-indicator C. Indicator voor vergrendeling van ijsmaker Indicator voor ijsblokjesverdeeleenheid Indicator voor waterverdeeleenheid Vervanging van filter Zes maanden na de eerste ingebruikname zal het pictogram beginnen te knipperen. MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID 1 A B C D E 2 3 1 Selectietoets voor temperatuur van het vriescompartiment 2 Selectietoets voor temperatuur van het koelkastcompartiment 3 Vergrendelknop Druk op deze toets om te verhinderen dat instellingen ongewild worden gewijzigd. Indicators (A-E) Beschrijving 106 A B C D E Vriezertemperatuur-indicator "Super "indicator voor vriezer Vergrendeling "Super" indicator voor koelkast Koelkasttemperatuur-indicator NEDERLANDS 107 VOOR HET EERSTE GEBRUIK INSTALLATIE VAN DE WATERLEIDINGEN 1. Voor modellen met een automatische ijsmaker ­ Om de automatische ijsmaker te gebruiken, moet de waterdruk 2, 0~12, 5 kgf/cm2 zijn. Wanneer een kom van 180cc binnen 10 seconden gevuld is, dan is de druk voldoende hoog. ­ Indien de waterdruk niet hoog genoeg is om de automatische ijsmaker te gebruiken, neem contact met een plaatselijke loodgieter om een extra waterdrukpomp te plaatsen. Zorg er bij de installatie van de waterleidingen voor dat ze niet in de buurt van warme oppervlakken liggen. Wanneer u de filter bevestigt, plaats deze dan op een makkelijk toegankelijke manier (om te verwijderen en te vervangen). Na installatie van de koelkast en het waterleidingsysteem, selecteer WATER op uw bedieningspaneel en druk er gedurende 2-3 minuten op om water in het reservoir te brengen en water te verdelen. 108 DAGELIJKS GEBRUIK TEMPERATUURREGELING Wanneer het apparaat voor het eerst ingeschakeld wordt, is de temperatuurmodus ingesteld op Middle (Gemiddeld). mODEL MET VERDEELEENHEID Vriezercompartiment Om de temperatuur in te stellen , druk op de -toets tot de gewenste temperatuur verschijnt. Om de snelvriesfunctie in te schakelen, -toets ingedrukt tot houd de de Super LED gaat branden. koelkastcompartiment Om de temperatuur in te stellen , druk op de -toets tot de gewenste temperatuur verschijnt. Om de snelvriesfunctie in te schakelen, houd de -toets ingedrukt tot de Super LED gaat branden. koelkastcompartiment Om de temperatuur in te stellen , druk op -toets tot de gewenste de temperatuur verschijnt. Om de snelkoelfunctie in te schakelen, -toets ingedrukt tot houd de de Super LED gaat branden. [. . . ] Komen er bepaalde objecten of andere zaken in contact met het apparaat? vreemde geluiden: kraken , klikken , stromend water , zoemen of brommen. Het is normaal (indien het apparaat niet waterpas staat, kan het geluid luider zijn). Eens geuren in deze onderdelen terechtkomen, zijn ze zeer moeilijk te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EAL6140WOU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag