Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EA0300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EA0300. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX EA0300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX EA0300 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX EA0300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (236 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX EA0300 (249 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX EA0300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Probeer altijd het product tegen een muur te plaatsen, maar laat - zoals vermeld in de installatie-aanwijzingen - voldoende ruimte voor ventilatie. Vooraleer het toestel te ontdooien, schoon te maken of te onderhouden, moet het worden uitgeschakeld en het snoer uitgetrokken. Laat ze bij het ontdooien van het toestel op natuurlijke wijze smelten. Herstellingen die door onervaren personen worden uitgevoerd, kunnen leiden tot kwetsuren of tot een totaal verkeerde werking. [. . . ] DE KOELKAST HEEFT GEEN 'MOTOR' EN FUNCTIONEERT NAGENOEG GERUISLOOS. Tijdens het koelen geeft de condensator van het toestel warmte af (onder het bovenste gedeelte van de zijwand), waardoor de omringende lucht opwarmt. Hoe beter de condensator is verlucht, hoe efficiënter de koeling. Voor een goede werking moet het toestel op een vlakke ondergrond staan. Dit kan u het best nagaan door een glas water bovenop de koelkast te plaatsen. Het toestel niet rechtstreeks blootstellen aan een warmtebron (zonlicht, radiator, naast een oven, enz. ) Afbeelding 2. 4. 1. Installatie-aanwijzingen De koelkast is uitgerust met een elektrisch verwarmde absorberende koelingseenheid, die nagenoeg geruisloos functioneert. De koelkast kan als dusdanig worden geïnstalleerd of ingebouwd, waarbij, voor een doeltreffende werking en een maximale koelingsefficiëntie, rekening moet worden gehouden met onderstaande voorwaarden: BELANGRIJK: Volg de onderstaande installatie-instructies. De garantie geldt alleen voor toestellen diegeïnstalleerd zijn volgens de beschrijving. De ventilatie moet uitgevoerd zijn zoals Afbeelding 3. 35 NL 5. Gebruik van het toestel Om de koelkast in gebruik te nemen, steekt u de stekker in het stopcontact, dat u activeert. De koelkast heeft ongeveer 6 uur nodig om bij normale kamertemperatuur een binnentemperatuur van 6°C te bereiken. 5. 1. Regeling van de temperatuur Normaal wordt de thermostaatknop ingesteld tussen 2 en 3 (Afbeelding 4); deze instelling hangt evenwel af van het opgeslagen volume en de plaats van installatie. U kan de temperatuur zo nodig wijzigen door de knop hoger te zetten voor een koudere temperatuur, of lager voor een warmere temperatuur. Het effect van de wijziging kan u aflezen van een thermometer die u geruime tijd in de koelkast laat liggen - de tijd die nodig is om de koelkast te laten functioneren volgens de nieuwe instellingen. het ingebouwde FUZZY LOGIC-systeem, dat het toestel 2 uur per etmaal uitschakelt. De ijslaag smelt en het smeltwater drupt van het opvangkanaal via een gootje naar de verdamper onderaan de koelkast (afbeelding 5). Het smeltwater verdampt automatisch in de lucht; u hoeft de verdamper dan ook niet manueel leeg te maken. Als u het toestel wilt uitschakelen, draai dan de knop op "0", trek de stekker uit het stopcontact en laat de koelkastdeur open. Na het toestel te hebben ontdooid, moet de binnenkant van de koelkast worden schoongewreven met een propere, vochtige doek. Afbeelding 5. 9. IJsblokjes Vul het ijsbakje voor 4/5 met drinkwater en sluit af met het deksel. Gemorst water moet u eerst opnemen, anders zal het ijsbakje vastvriezen. Als u snel ijsblokjes wenst, draai de thermostaatknop dan op 5 - wel terugdraaien als de ijsblokjes klaar zijn! [. . . ] De voetsteuntjes van 40 mm en de 4 overblijvende schroeven bewaart u best voor eventueel later gebruik. 13. Klantenservice Afbeelding 11. Voor u de hulp van een service-monteur inroept, kunt u zelf volgende eenvoudige tests uitvoeren: Is er een stroomonderbreking?Controleer de zekeringen. Steekt de stekker stevig in het stopcontact en is het actief?Was de deur misschien niet goed toe, waardoor de temperatuur binnen te snel is gaan stijgen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX EA0300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX EA0300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag