Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX E9871-7-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX E9871-7-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX E9871-7-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX E9871-7-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX E9871-7-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3071 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX E9871-7-M (3059 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX E9871-7-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] E9871-7 Gebruiksaanwijzing Inbouwoven onder kookplaat 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Als de oven wordt uitgeschakeld, gaat de restwarmte-indicatie niet branden. Als u op een toets drukt, reageert het apparaat met een geluidssignaal. Als u op een toets drukt, reageert het apparaat niet met een geluidssignaal. Als u een handeling verricht die niet mogelijk is, klinkt er een geluidssignaal. Als u een handeling verricht die niet mogelijk is, klinkt er geen geluidssignaal. FABRIEKSINSTELLING RESET Om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. SNELOPWARMEN RESTWARMTE RESTWARMTE TOETSVOLUME TOETSVOLUME ALARMTOON ALARMTOON Uit Aan Uit Aan Uit Aan Uit TAAL · · Nederlands . . . . . . Het INSTELLINGEN aanpassen 1. Gebruik Op het display verschijnt OPGESLAGEN gedurende enkele seconden en daarna verschijnt het OVENFUNCTIES menu. U kunt verschillende basisinstellingen te allen tijde veranderen. Meer tips voor INSTELLINGEN Dagelijks gebruik MENU HEAT+HOLD BESCHRIJVING 19 De functie HEAT+HOLD houd bereid voedsel warm op 80° gedurende 30 minuten, na afloop van de bak- of braadprocedure. Voorwaarden voor de functie HEAT+HOLD: · De ingestelde temperatuur is hoger dan 80 °C. De functie HEAT+HOLD blijft actief als u andere ovenfuncties verandert. VERLENGEN TIJD Met VERLENGEN TIJD blijft de ovenfunctie werken nadat de ingestelde tijd verstreken is. · Van toepassing bij alle ovenfuncties met DUUR of Automatisch wegen. Na afloop van de bereidingstijd, klinkt er een geluidssignaal. Voorverwarmen met de functie SNEL VERWARMEN De functie SNEL VERWARMEN verkort de voorverwarmingstijd. U kunt de functie SNEL VERWARMEN gebruiken bij de volgende ovenfuncties: · HETELUCHT MET RING · PIZZA HETELUCHT · CONVENTIONEEL · INFRATHERM Verwarm een lege oven voor voor dit soort levensmiddelen: · Koekjes · Broodjes · Opgerolde cake met jam Het is niet nodig om de oven voor te verwarmen voor de meeste bak- en braadprogramma's. Zie het boekje "Tabellen, Tips en Recepten" voor informatie over de ovenfuncties, ovenprogramma's en automatische recepten. Zet geen gerechten in de oven voordat de functie SNEL VERWARMEN klaar is en het apparaat met de ingestelde functie werkt. Gebruik Als de hitte-indicatiebalkjes een voor een gaan knipperen, is de functie SNEL VERWARMEN actief. Als het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt, branden de hitte-indicatiebalkjes permanent. De oven gaat door met verwarmen in de vooraf ingestelde ovenfunctie en oventemperatuur. Zet het gerecht in de oven. 20 Dagelijks gebruik Om het gerecht in een voorverwarmde oven te zetten, de functie SNEL VERWARMEN permanent instellen (zie INSTELLINGEN). kunt u de functie SNEL VERWARMEN met de toets Klokfuncties SYMBOOL FUNCTIE KOOKWEKKER DUUR EINDE BESCHRIJVING Het instellen van een afteltijd (max. U kunt DUUR en EINDE tegelijkertijd gebruiken, als de oven later automatisch in- en uitgeschakeld moet worden. Om het tijdstip van de dag in te stellen, te veranderen of te controleren. DAGTIJD · Als u een klokfunctie instelt, knippert het symbool gedurende ongeveer 5 seconden. [. . . ] Til de hendels (A) op de twee scharnieren volledig omhoog. A A Onderhoud en reiniging 3. Pak de ovendeur aan de zijkanten met beide handen vast en trek deze onder een opwaartse hoek van de oven weg. Om de deur te installeren volgt u de procedure in omgekeerde volgorde. De ovendeur beschikt over 2, 3 of 4 glasplaten (afhankelijk van het model) 27 45° Plaats de ovendeur met de buitenkant omlaag op een zachte en egale ondergrond om krassen te voorkomen Verwijderen en reinigen van de deurglazen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX E9871-7-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX E9871-7-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag