Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (901 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9 (896 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 21 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 25 Algemeen Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Als u de kap als afzuigkap gaat gebruiken, raden we u aan het koolfilter te verwijderen. Ø 125 mm Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening C aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. 1 Ø 100 mm C 2 afb. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter Type 10 (extra leverbaar accessoire) nodig. koolfilter hendel 90° afb. 2 26 Bediening van de afzuigkap DU 3150/3160/4161 De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: Lichtschakelaar: hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. om één van de drie standen te kiezen. DU 3150 DU 3160 Lichtschakelaar DU 4161 Motorschakelaar Lichtschakelaar Motorschakelaar 27 Bediening van de afzuigkap DU 3360/4360/4361 De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Stand 1: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 1. Stand 2: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 2. Stand 3: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 3. Lichtschakelaar Motorschakelaar Stand 1 Stand 2 Stand 3 28 Bediening van de afzuigkap DU 4561 De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: A - toets OFF (toets uitgeschakeld) - toets ON (toets ingeschakeld) Druk op de toets om de gewenste functie te kiezen: ON (toets ingeschakeld): de kap stelt de laatst gekozen stand in OFF (toets uitgeschakeld): alle functies zijn uitgeschakeld behalve de verlichting. B - toets voor kiezen van de stand (zuigkracht) Druk op deze toets totdat de gewenste stand (vermogen) geselecteerd is (1 - 2 - 3). C - display: geeft de gekozen zuigkracht (1-2-3) en geeft de filterverzadiging aan (F). D - inschakelen intensief-stand:na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Om de intensief-stand eerder te beëindigen, toets A, B of D indrukken. [. . . ] Het gat voor de afvoerbuis (4) is ALLEEN nodig als de kap als afzuigkap moet worden gebruikt (3). Vanuit de binnenkant van het kastje de 4 meegeleverde schroeven aanbrengen (5) en in de gaten in het apparaat draaien. 1 2 3 5 5 4 5 5 afb. 3 gaten van Ø 8 mm in de muur boren (3), 2 gaten op de bovenste punten, 1 gat naar keuze op één van de onderste punten. 2 schroeven 5x45 aanbrengen (5) (niet helemaal aandraaien) en apparaat daaraan ophangen (6). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DU4361-AD9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag