Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU4161-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU4161-D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DU4161-D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU4161-D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DU4161-D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3271 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DU4161-D (897 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DU4161-D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aansluitsnoer verwijderen (eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp. Bij vaste aansluiting de aansluiting door een vakman laten demonteren). U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te sterke hitte-ontwikkeling wordt beschadigd. Bij olie-, gas- en kolenfornuizen dient open vuur beslist te worden vermeden. [. . . ] B - toets voor kiezen van de stand (zuigkracht) Druk op deze toets totdat de gewenste stand (vermogen) geselecteerd is (1 - 2 - 3). C - display: geeft de gekozen zuigkracht (1-2-3) en geeft de filterverzadiging aan (F). D - inschakelen intensief-stand:na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Het vetfilter heeft de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en wordt altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. Het filter kan niet worden gereinigd en moet één maal per maand worden vervangen. Als u het vetfilter vervangt, ook het filterrooster met lauw water en een vloeibaar, niet schurend reinigingsmiddel schoonmaken. Het vetfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling van Electrolux. Openen van het rooster De vergrendeling van het rooster eerst naar achteren klappen en dan naar beneden losnemen. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Demonteren van de metalen vetfilters Trek eerst de hendels naar achteren (a), trek dan het rooster naar buiten (b). 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Vervangen van het koolfilter In het algemeen moeten koolfilters minstens één maal per jaar worden vervangen. Om een onberispelijke opname van de kookluchtjes te garanderen, moet het volume aan actieve kool zijn afgestemd op de luchtgeleiding van de kap. In dit geval garandeert de hoge kwaliteit van de actieve kool bij normaal gebruik van het apparaat een efficiënte opname van luchtjes voor ca. [. . . ] 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. 3 houtschroeven 5 x 45 mm 3 pluggen Ø 8 mm 4 houtschroeven 4, 2 x 35 mm 1 schroef 2, 9 x 13 mm 1 afvoerbuis Ø 125 mm 1 afvoerbuis Ø 125/100 mm (DU 3150/3160/4161/4361/4561) 1 sleutel om de schroeven (type TORX) vast te draaien Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact worden aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DU4161-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DU4161-D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag