Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU 4361

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU 4361. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DU 4361 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DU 4361 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DU 4361 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3253 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DU 4361

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um die Kohlefiltermeldung zu entfernen, gleichzeitig drei Sekunden lang die Tasten B und D drücken, die LED F schaltet sich ein und die LED der 1. Zurückstellen der Sättigungsanzeige Nach Reinigung oder Austausch des Fettfilters die Taste A für 3 Sekunden gedrückt halten bis die LED der 1. Die Fettfilter haben die Aufgabe, die Fettpartikel, die beim Kochen entstehen, aufzusaugen und werden in jedem Fall, d. Metallfettfilter haben die Aufgabe, Fettpartikel, die beim Kochen entstehen, aufzusaugen. [. . . ] Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke voorschriften in acht genomen worden. Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de afvoeropening moet zijn. Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde beperkingen. Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt toevoeropening even groot als afvoeropening kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Als u de kap als afzuigkap gaat gebruiken, raden we u aan het koolfilter te verwijderen. De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening C aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter Type 10 (extra leverbaar accessoire) nodig. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: Lichtschakelaar: hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: A - toets OFF (toets uitgeschakeld) - toets ON (toets ingeschakeld) Druk op de toets om de gewenste functie te kiezen: ON (toets ingeschakeld): de kap stelt de laatst gekozen stand in OFF (toets uitgeschakeld): alle functies zijn uitgeschakeld behalve de verlichting. B - toets voor kiezen van de stand (zuigkracht) Druk op deze toets totdat de gewenste stand (vermogen) geselecteerd is (1 - 2 - 3). C - display: geeft de gekozen zuigkracht (1-2-3) en geeft de filterverzadiging aan (F). [. . . ] Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. 3 houtschroeven 5 x 45 mm 3 pluggen Ø 8 mm 4 houtschroeven 4, 2 x 35 mm 1 schroef 2, 9 x 13 mm 1 afvoerbuis Ø 125 mm 1 afvoerbuis Ø 125/100 mm (DU 3150/3160/4161/4361/4561) 1 sleutel om de schroeven (type TORX) vast te draaien Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact worden aangesloten. Als vaste aansluiting noodzakelijk is, mag het apparaat alleen door een erkend elektroinstallateur worden aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DU 4361

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DU 4361 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag