Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DSE 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DSE 220. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DSE 220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DSE 220 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DSE 220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (914 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DSE 220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees en let goed op deze advizen U stelt hoge eisen aan gereedschap en heeft daarom gekozen voor kwaliteit - Atlas Copco kwaliteit. Bij het ontwerp van de machine die u nu heeft gekocht, is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en veiligheid. Effektief en veilig werken is echter alleen mogelijk als u deze gebruiksaanwijzing grondig doorleest én daanaar handelt. [. . . ] Beschrijving Traploze, elektronische toerentalregeling voor het bewerken van de meest uiteenlopende materialen. Veranderingen: Tekst, afbeelding en gegevens voldoen aan de technische stand in de tijd dat het geheel gedrukt wordt. Veranderingen in de zin van verdere ontwikkelingen van onze produkten voorbehouden. Alleen aan éénfase-wisselstroom en alleen aan de op het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook aan kontaktdozen zonder randaarde mogelijk daar de machine is geïsoleerd volgens DIN 57 740/VDE 0740 en CEE 20. Inschakelen: schuifschakelaar naar links in de richting van de pijl drukken. Door deze electronic kan het toerental geregeld en het bewerken van diverse materialen aangepast worden. Voor alle werkzaamheden aan de machine, eerst de stekker uit het stopkontakt halen. 15° verdraaid op de opname zetten en in de richting van de pijl draaien tot de vergrendeling vastklikt. Voor het demonteren van de schuurschijf de knop van de vergrendeling indrukken en de schuurschijf door te draaien van de opname losmaken. monteren/demonteren van de lamellenschuurschijf geschiedt op dezelfde wijze. Is na intensief gebruik de klittebandhechting aan de punt van de schuurschijf versleten, dan kunt u de schuurschijf ook een slag (120°) draaien om op de voorste punt een voortreffelijke hechting van het schuurpapier te behouden. Voor alle werkzaamheden aan de machine, eerst de stekker uit het stopkontakt halen. Het juiste schuurpapier simpel op de van een klitteband-hechting voorziene schuurschijf drukken resp. Bij juiste montage vallen de gaten in het schuurpapier precies over die van de schuurschijf. Sterk aanbevolen wordt de nat- en droogzuiger NTE 1100, die een geïntegreerd stopkontakt heeft waarop u de machine kunt aansluiten. [. . . ] Onderdelen, waarvan de uitwisseling niet is beschreven, laten vervangen door de service-afdeling van Atlas Copco. Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: Atlas Copco Tools Nederland, Postbus 200, 3330 AE Zwijndrecht, Nederland 852. Wij verklaren op eigen verantwoording, dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 50 144, EN 55 014, EN 55 014-2, EN 60 555, HD 400 volgens de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 89/392/EEG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DSE 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DSE 220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag