Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DL8590-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DL8590-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DL8590-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DL8590-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DL8590-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2254 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DL8590-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. gEBRUIK · De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. [. . . ] Om de positie van de luchtafvoer te veranderen, moet het Confort Panel worden verwijderd (zie paragraaf Onderhoud). Demonteer het profiel door de 4 bevestigingsschroeven aan de afzuigkap los te draaien (afb. Door de 6 bovenste schroeven, de 6 achterste schroeven en de 2 schroeven in de kap te verwijderen, kan de motorunit met de beugel worden gedraaid en kan de luchtafvoer naar de zijkant worden verplaatst (afb. 4), moeten de schroeven die het bovenste deel met de motor aan de rest van de afzuigkap bevestigen, van binnenuit worden losgeschroefd. Draai het bovenste gedeelte naar wens naar rechts of naar links en schroef de eerder verwijderde schroeven weer vast (afb. 650 mm van het kookvlak) met de zijsteunen met klikbevestiging en de bijgeleverde schroeven. Maak een inbouwgat in de onderplaat van het keukenkastje zoals afgebeeld (afb. 2) voor de afzuigkap aan met behulp van de schroeven 12a (3, 5 x 16) op een afstand B van min. De beugels moeten al naar gelang de maat van de te installeren afzuigkap worden gemonteerd. Verwijder de vetfilters één voor één door de haken los te maken (zie paragraaf Onderhoud). Demonteer het profiel door de 4 bevestigingsschroeven aan de afzuigkap los te draaien (afb. Plaats de afzuigkap tot deze vasthaakt op de zijsteunen met klikbevestiging. Blokkeer de afzuigkap definitief door de schroeven Vf vanaf de onderkant van de afzuigkap aan te draaien. Nu kan de afzuigkap definitief aan het keukenkastje worden bevestigd met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (3, 5 x 16). Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de Toom met Klep 10 worden aangebracht. Verbind de flens met de uitlaatopening op de plank boven de kap met behulp van een starre of flexibele leiding van ø120 mm. Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve kool-stof geïnstalleerd is. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. De wasemkap kan rechtstreeks ingeschakeld worden op de gewenste snelheid, door de desbe-treffende toets in te drukken zonder eerst de toets 0/1 motor te bedienen. [. . . ] Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. Het filter kan niet gewassen en niet geregenereerd worden en moet worden vervangen wanneer de led S1 knippert o f minstens eenmaal in de 4 maanden. De alarmsignalering is alleen actief wanneer de afzuigmo-tor wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DL8590-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DL8590-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag