Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DL7275-M9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DL7275-M9. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DL7275-M9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DL7275-M9 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DL7275-M9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (153 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DL7275-M9 (608 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DL7275-M9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 16 Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden: elektrisch fornuis 500 mm gasfornuis 700 mm Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt de onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn. De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor 18 de ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden. Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke voorschriften in acht genomen worden. Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de afvoeropening moet zijn. Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde beperkingen. Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt toevoeropening even groot als afvoeropening kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 19 Algemeen afvoerbuis* Het apparaat wordt als afzuigkap hangkastje geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar afvoeropening accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Als u de kap als afzuigkap gaat gebruiken, raden we u aan het koolfilter te verwijderen. Gebruik als afzuigkap * Let op!De afvoerbuis en de De lucht wordt met behulp van een bevestigingsringen worden op de afvoeropening aan te niet bijgeleverd en moeten apart brengen buis naar buiten worden aangeschaft. Als een afvoerbuis in wand of dak afvoerbuis* met een diameter van 125 mm al hangkastje aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/ 125 mm, worden gebruikt. Indien koolfilter nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling. Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en door het bovenste rooster aan de luchtafvoer weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. De afvoerbuis en de bevestigingsringen worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. 2 Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. [. . . ] Voor storingen die het gevolg zijn van niet opvolgen van bovengenoemde aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk. Vaste aansluiting alleen door een erkend elektro-installateur! 26 Installatie - afb. 7 Deze afzuigkap is ontworpen om in de bodem van een hangkastje of iets dergelijks ingebouwd te worden. Maak een rechthoekige opening in de bodem van het hangkastje om de kap in te zetten (1-2). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DL7275-M9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DL7275-M9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag