Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK6393-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK6393-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DK6393-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK6393-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DK6393-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1018 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DK6393-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Trek de volgende lijnen op de wand: · Een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · Een horizontale lijn op: 650 mm min. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. 1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op 306 mm boven de horizontale referentielijn. Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a(4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden, aanhalen. LUCHTUITGANG ­ AANZUIGENDE UITVOERING Voor de installatie van de Aanzuigende Uitvoering de Kap aansluiten op de uitgaande leiding met behulp van een onbuigzame of buigzame buis van ø150 of 125 mm, de keuze wordt overgelaten aan de installateur. Sluit het verbindingsstuk 15 aan op de uitgang van de kap met behulp van een starre of buigzame leiding van 150 mm, naar keuze van de installateur. [. . . ] Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken. Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DK6393-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DK6393-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag