Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK 4460

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK 4460. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DK 4460 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK 4460 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DK 4460 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3549 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DK4460-M (2175 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DK 4460

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wird die Taste gedrückt (Dunstabzugshaube läuft) wird die Geschwindigkeit des Motors geändert: Geschwindigkeit 1: auf dem Display erscheint die Nummer "1" Geschwindigkeit 2: auf dem Display erscheint die Nummer "2" Geschwindigkeit 3: auf dem Display erscheint die Nummer "3" Höchste Geschwindigkeit: auf dem Display erscheint die Nummer Nach dem Ablaufen dieser Zeitspanne wird die Dunstabzugshaube auf die 2. Während der Funktion mit Zeitschaltung kann die Dunstabzugshaube mit der Taste 1 oder der Taste 4 ausgeschaltet werden; drückt man die Taste 2 kehrt das Gerät zur eingestellten Geschwindigkeit zurück. fettfilter-Anzeige Nach 80 Betriebsstunden beginnt die Nummer "1" auf dem Display zu blinken. [. . . ] Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten , of de filtrerende versie, met luchtcirculatie . Het installeren De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. De afzuigkap is voorzien van een speciale voedingskabel; als de kabel beschadigd is, vraag de technische dienst voor een nieuwe kabel. Werking De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de verlichting van het fornuis. In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. [. . . ] Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DK 4460

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DK 4460 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag