Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK3360-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK3360-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DK3360-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK3360-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DK3360-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1009 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DK3360-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. [. . . ] Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Trek de volgende lijnen op de wand: · Een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · Een horizontale lijn op: 650 mm min. Boven de kookplaat, voor installatie zonder muurplaat; op hoogte H (hoogte van het zichtbare gedeelte van de muurplaat), voor installatie met muurplaat. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. 1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. MUURPLAAT (OPTIONEEL) De muurplaat moet gemonteerd worden voordat de wasemkap wordt gemonteerd en dient, als men de plaat zowel aan de bovenkant als aan de onderkant aan de wand wil bevestigen, op de juiste hoogte te worden aangebracht voordat de bases worden gemonteerd. Aangezien het hier een gecompliceerde operatie betreft, moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de installateur van de keuken, of door vakbekwaam personeel dat alle uiteindelijke afmetingen van de meubels kent. Voor bevestiging alleen aan de bovenkant, gaat u als volgt te werk: · Plaats de plaat op de basis en schuif de onderste klep tussen het bovenvlak en de wand, en centreer de plaat op de verticale referentielijn. Draai van onder de kap aan de schroeven 12d om de wasemkap recht te hangen. LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap worden aangebracht. Druk het luchtuitlaatverbindingstuk 15 met kracht op de luchtuitlaat van de wasemkap. Verzeker u ervan dat de geurfilters met actieve koolstof geïnstalleerd zijn. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. [. . . ] Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. De filters kunnen niet gewassen en niet geregenereerd worden en dienen bij gebruik van de kap tenminste eens in de 4 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker te worden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DK3360-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DK3360-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag