Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK 3160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK 3160. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DK 3160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DK 3160 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DK 3160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10452 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DK 3160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afvoerbuis en de bevestigingsringen worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65 cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. [. . . ] Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Stand 2: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 2. Stand 3: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 3. Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. demonteren van de metalen vetfilters · Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren en trek de cassette dan naar beneden, afb. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). Reinigen/vervangen van het koolfilter De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden (of als de aanwijzer verzadigde filters ­ indien aanwezig op het model in Uw bezit ­ deze noodzaak aangeeft) vervangen worden. Controleer of de pinnen R op het kanaal overeenkomen met de openingen S; draai vervolgens naar rechts tot het vergrendeld is. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. [. . . ] Attentie: alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. afb 6 · Geef, op grond van de eerder aangegeven waarden, met een potlood de afstand vanaf de kookplaat aan en plaats de plaat op het teken. Kruis de gaten aan met behulp van de bijgeleverde plaat, boor de gaten en plaats de wandpluggen. Bevestig de steun van de schouw zo dicht mogelijk bij het plafond aan de wand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DK 3160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DK 3160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag