Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1768 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. · Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] 11 12c 12e 12f 12g 12h 21 22 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 6 2 4 4 4 1 4 4 1 Productonderdelen Wasemkap compleet met: Bedieningen, Licht, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Telescopisch frame compleet met afzuiginrichting, bestaand uit: Bovenste frame Onderste frame Reductieflens ø 150-120 mm Flens ø 150 Toom met Klep ø 150 Flens ø 125 mm Verbindingsstuk Luchtuitlaat Aansluitdoos Leidingklemmen Glas Installatieonderdelen Pluggen ø 10 Schroeven 2, 9 x 6, 5 Schroeven 2, 9 x 9, 5 Schroeven M6 x 10 Schroeven M6 x 80 Schroeven 5, 2 x 70 Boormal Ringen øi 6, 4 Moeren M6 Documentatie Gebruiksaanwijzing 21 23 7. 1a 12g 7. 1 10 7. 1b 12c 2. 1 2 2. 2 22 11 12h 15 25 10b 9 10a 12e 24 12c 12c 1 26 12f NL 5 53 INSTALLATIE Gaten boren in plafond/plank en bevestiging frame · · GATEN BOREN IN PLAFOND/PLANK Teken met behulp van een looddraad op het plafond/de draagplank het midden van de kookplaat af. Houd de bijgeleverde boormal 21 tegen het plafond/de plank, en laat het midden hiervan samenvallen met het afgetekende punt en lijn de assen van de boormal uit met de assen van de kookplaat. Boor gaten in de afgetekende punten: · Plafond van massief beton: volgens de gebruikte betonpluggen. · Plafond van steen met luchtkamer, met resistente dikte van 20 mm: ø 10 mm. (schuif onmiddellijk de bijgeleverde pluggen 11 in de gaten). · Plafond van houten balken: afhankelijk van de gebruikte houtschroeven. · Luchtuitlaat (Afzuigversie): overeenkomstig de diameter van de verbinding met de afvoerleiding naar buiten. Zet de twee schroeven vast in kruisvorm, maar laat een ruimte vrij van 4-5 mm tussen de schroef en het plafond: · voor massief beton, betonpluggen, niet bijgeleverd. · voor bakstenen muur met luchtkamer, met een resistente dikte van ongeveer 20 mm, worden de schroeven 12h bijgeleverd. · voor houten plank, 4 schroeven 12g met ringen 22 en moeren 23, bijgeleverd. · · · NL 5 54 BEVESTIGING FRAME · Draai de twee schroeven los die het onderstuk vasthouden aan het frame en verwijder het (langst de onderkant) · Draai de twee schroeven los die het bovenstuk vasthouden aan het frame en verwijder het (langst de bovenkant) Als U de hoogte van het frame wil bijstellen, gaat als volgt te werk: · Draai de acht metriche schroeven los die de twee kolommen met elkaar verbinden. · Om het frame stabieler te maken, moet U de vier veiligheidsschroeven vastzetten in het laatste vrije gat. Als U deze snelheid toets gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, opent en sluit U enkel het glazen paneel. Toont de geselec- Als U daarna op deze toest drukt, kan U de werkingssnelheid teerde snelheid van het toestel selecteren. Na 5 minuten keert het Toont P. 5 en voert toestel automatisch terug naar de daarvoor ingestelde snelheid. · Maak het paneel aan de buitenkant schoon met een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel. · Maak ook de binnenkant van het paneel schoon met behulp van een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel; gebruik geen natte doeken of sponzen, en evenmin waterstralen; gebruik geen schuurmiddelen. · Bevestig het paneel na afloop van de reiniging aan de wasemkap en sluit het door de knop ten opzichte van de opening in tegengestelde richting te draaien. Metalen Vetfilters Deze metalen vetfilters kunnen in de vaatwasmachine gewassen worden en dienen gereinigd te worden wanneer het signaal F op de display verschijnt of tenminste om de 2 maanden of zelfs vaker bij een bijzonder intensief gebruik. Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken. · Was de filters zonder ze te vouwen en laat ze drogen alvorens ze weer terug te plaatsen. (Een eventuele verandering in de kleur van het oppervlak van de filters, die na verloop van tijd kan optreden, heeft absoluut geen invloed op de goede werking ervan. ) · Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. [. . . ] · Sluit opnieuw het comfort panel. NL 5 59 Geurfilters met actieve Koolstof (Filterversie) · Deze filter is noch afwasbaar, noch recycleerbaar; hij dient vervangen te worden wanneer het signaal C op de display verschijnt of tenminste om de 4 maanden. Activering van het alarmsignaal · Bij de wasemkappen in filterversie moet het alarmsignaal "verzadiging filters" geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. · Sluit de wasemkap opnieuw aan op de netspanning door toets C in te drukken. · Op het moment dat U deze toets loslaat, verschijnen er op de display twee ronddraaiende rechthoekjes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DINGO ACX 6203 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag