Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI9893-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI9893-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DI9893-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI9893-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DI9893-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2196 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DI9893-M (2188 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DI9893-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Es ist wichtig, die Filterwechsel sowie die Reinigungsintervalle einzuhalten. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk "Klantenservice". Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. [. . . ] Deze functie kan uitgeschakeld worden door weer op de toets te drukken. Display Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters gereinigd resp. Het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: De wasemkap moet op "stand-by" ingesteld zijn. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter C gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. Om de indicatie uit te schakelen: toets 3 en 4 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter C uitgaat. Vervangen van het koolfilter toets 3 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie vetfilter F of koolfilter C niet meer knippert. Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. Om bij de vetfilters te kunnen komen, moet men eerst de externe afzuigpanelen eraf halen. De externe afzuigpanelen zijn met een systeem van pennen en haakveren op de kap gemonteerd, trek ze vastberaden eraf en haak ze los van het bevestigingskabeltje. De afzuigpanelen moeten even vaak worden schoongemaakt als de vetfilters (voor de schoonmaak wordt verwezen naar de paragraaf "Reiniging" op de volgende pagina's). Bij het weer monteren van de externe afzuigpanelen moeten de bevestigingskabeltjes ALTIJD weer worden vastgehaakt. Controleer dat de panelen goed op de kap zijn vastgehaakt (klemhaken). De interne dwarsbalk moet worden verwijderd alvorens toegang te krijgen tot de vetfilters en tot de binnenkant van de afzuigkap (bijv. Aan de hand van het model in uw bezit voert u voor het demonteren de volgende handelingen uit: Belangrijk!Houd de dwarsbalk vast tijdens het monteren/demonteren, om te voorkomen dat hij schade zou aanrichten bij het vallen. Doe de dwarsbalken weer op hun plaats door deze handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. [. . . ] Opmerking: Een van de twee beugels C1 wordt meestal reeds voorgemonteerd. Zet het sjabloon precies boven de kookplaat op het plafond (het midden en de randen van het sjabloon moeten samenvallen met het midden en de randen van de kookplaat). FRONT 6 x Ø 10 + 4 x Ø 6x70 Opmerking: De zijde met de aanduiding "FRONT" komt DX overeen met de kant van het SX bedieningspaneel. Boor een gat zoals aangegeven op het sjabloon (6 gaten voor 6 pluggen) en draai 4 schroeven gedeeltelijk in de hoekpluggen (laat de schroefkoppen 1 cm buiten het plafond steken). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DI9893-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DI9893-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag