Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI8616-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI8616-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DI8616-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI8616-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DI8616-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2587 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DI8616-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling, inzamelpunten). Aanwijzingen voor het weggooien · Het apparaat mag niet bij het huisvuil worden gezet. · Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis. Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt. [. . . ] 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen gebruiken! 34 Koolfilter · Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. · Daarvoor is een origineel AEG koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). · Reinigen/vervangen van het koolfilter In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd. Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen minder is geworden. Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen productaansprakelijkheid aanvaarden. AEG fabrieksservice Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn 39 Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan* Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b. [. . . ] Het plafond moet stevig genoeg zijn om het gewicht van de kap te houden. Sluit het elektriciteitsnet in de schakelkast in uw woning af tijdens de elektrische aansluiting. De uiteindelijke hoogte van de kap is afhankelijk van deze instelling. Houd er rekening mee dat de kap na installatie een afstand van tenminste 60 cm van het kookvlak moet hebben bij elektrische kooktoestellen en 75 cm bij kooktoestellen op gas of gemengd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DI8616-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DI8616-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag