Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI7490-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI7490-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DI7490-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DI7490-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DI7490-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5953 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DI7490-M (5934 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DI7490-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit wer-ken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buiten-muur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. [. . . ] Plafond van steen met luchtkamer, met resistente dikte van 20 mm: ø 10 mm. Luchtuitlaat (Afzuigversie): overeenkomstig de diameter van de verbinding met de af-voerleiding naar buiten. Zet de twee schroeven vast in kruisvorm, maar laat een ruimte vrij van 4-5 mm tussen de schroef en het plafond: · Voor massief beton, betonpluggen, niet bijgeleverd. Voor bakstenen muur met luchtkamer, met een resistente dikte van ongeveer 20 mm, wor-den de schroeven 12h bijgeleverd. Voor houten plank, 4 schroeven 12g met ringen 22 en moeren 23, bijgeleverd Draai de twee schroeven los die het onderstuk vasthouden aan het frame en verwijder het (langst de onderkant) · Draai de twee schroeven los die het bovenstuk vasthouden aan het frame en verwijder het (langst de bovenkant) Als U de hoogte van het frame wil bijstellen, gaat als volgt te werk: · Draai de metriche schroeven los die de twee kolom-men met elkaar verbinden. Om het frame stabieler te maken, moet U de vier vei-ligheidsschroeven vastzetten in het laatste vrije gat. Til het frame op, plaats de haken over de schroeven en schuif verder tot de schroeven blokkeren; · Schroef deze twee schroeven goed aan en zet ook de andere twee bijgeleverde schroeven vast; Vooraleer U de schroeven definitief vastschroeft, kan U nog bijpassen door het frame rond te draaien. De bevestiging van het frame moet zowel berekend zijn op het gewicht van de wasemkap als op de bela-stingen die veroorzaakt worden door eventuele stoten tegen de zijkant van het gemonteerde apparaat. Controleer na het bevestigen van het frame of de ba-sis stabiel is, ook als er tegen het frame aan wordt geduwd. In alle gevallen waarin het plafond niet stevig genoeg is op het punt waar de kap wordt opgehangen, dient de installateur het plafond te verstevigen met platen en tegenplaten die verankerd worden aan delen met een resistente structuur NL - INSTALLATIE LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van naar keuze van de installateur. Maak de buis vast met geschikte buisklemmen 25 (niet inbegrepen) Leiding van ø120 · Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de Toom met Klep 10a worden aangebracht. Sluit het verbindingsstuk 15 op de uitgang van de afzuigkap aan met een buis of slang van ø150 mm, naar keuze van de installateur. Breng het bovenste gedeelte van de schouw in positie en zet dit aan de bovenkant vast aan het frame met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). Breng op dezelfde manier het onderste gedeelte van de schouw in positie en zet dit aan de onderkant vast aan het frame met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). alvorens de afzuigkap aan het frame te bevestigen: · Schroef de 2 schroeven 12f voor de helft vast op de zijkant onderaan het frame ter hoogte van de 2 al aanwezige gaten. Bevestig de afzuigkap van onderaf met de 4 bijgeleverde schroeven 12q en 4 sluitringen 22 aan het frame (ref. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tus-sen de contacten van tenminste 3 mm. "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Plaats de connector in de beschermdoos 24 en sluit deze met de 2 bijgeleverde schroeven 12e (2, 9 x 9, 5). Bevestig de beschermdoos aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). Voor de filterversie monteert u het geurfilter met ac-tieve koolstof. Zet de vetfilters weer op hun plaats DISPLAY Toont de ingestelde snelheid Toont de ingestelde snelheid Toont de ingestelde snelheid Toont HIDe punt knippert FUNCTIES Schakelt de zuigmotor in en uit Verlaagt de snelheid van de motor V3V2V1 Verhoogt de snelheid van de motor V1V2V3 Start de hoogste zuigsnelheid. [. . . ] Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie) Dit filter is niet afwasbaar en niet regenereerbaar en moet worden vervangen wanneer C op het display verschijnt of in elk geval om de 4 maanden. activering van het alarmsignaal · Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. Houd de toets E (Delay) 5 seconden ingedrukt totdat de bevestiging op het display ver-schijnt: · 2 keer knipperen van de melding C ­ Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd AAN · 1 keer knipperen van de melding C ­ Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd UIT. Verwijder de 2 schroeven waarmee de lamphouder is bevestigd en verwijder de houder uit de kap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DI7490-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DI7490-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag