Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DH1690-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DH1690-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DH1690-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DH1690-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DH1690-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1741 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DH1690-M (2256 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DH1690-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch außen häufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen, wie die Wartung der Fettfilter). 18 NL - Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzing Zich strikt aan de aanwijzingen uit deze tekst houden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt afgewezen. [. . . ] Afstand van 400mm aan te houden tussen het kookvlak en de eventueel op de kap aanwezige elementen. Dit om te voorkomen dat er belemmeringen zijn voor de omhoog (opening) en omlaag (sluiting) beweging van het paneel en om de op het paneel aanwezige bedieningen van de kap gemakkelijk te kunnen bereiken. WAARSCHUWING: Plaats de metalen doos met de elektronische elementen op een afstand groter dan 65 cm in geval van een gas kooktoestel of in ieder geval op 65 cm vanaf het afzuigpunt van de kap. AANBEVELING: We raden aan de metalen doos met de elektronische elementen minstens 10 cm vanaf de vloer te installeren en op een voldoende afstand vanaf warmtebronnen (bijv. Bij gebruik van gaskookplaten de volgende vereisten in acht nemen: - Het totaalvermogen van de kookplaat moet lager dan of gelijk aan 11. - De Layout van de kookplaat moet, op de vlakken bij de downdraft, een vermogen onder de 4750W hebben. - Het maximum vermogen van de enkele brander voor de downdraft mag niet hoger dan 3000W zijn. - De minimum afstand tussen de rand van de downdraft en de rand van de kookplaat moet minstens 50mm zijn. - De minimum afstand tussen de rand van het kookvlak en de hoogste brander mag niet kleiner zijn dan 191mm en het maximaal toegestaan vermogen is 5000W. - De minimum afstand tussen de rand van het kookvlak en de dichtstbij gelegen brander mag niet kleiner zijn dan 97mm. - de ruimte tussen de basis van het kookvlak en de buitenste rand mag niet kleiner zijn dan 45mm. - De doos met de elektrische inrichtingen moet dusdanig geplaatst worden dat een eventuele gaslek de veiligheid van het toestel niet in gevaar brengt. - Indien met de gaskookplaten de downdraft wordt gebruikt, is het gebruik van gassensoren sterk aanbevolen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. De aansluiting van de kap aan het stroomnet moet uitsluitend door een bevoegde en deskundige technicus uitgevoerd worden. [. . . ] Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. 10-11-12 De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden vervangen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DH1690-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DH1690-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag