Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF7460-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF7460-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DF7460-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF7460-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DF7460-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (294 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DF7460-M (298 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DF7460-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DF 7460 Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte Cooker Hood Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation et d'installation Operating and Installation Instructions Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. · Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk "Klantenservice". Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen · Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. [. . . ] · Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde beperkingen. · Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. · Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt "toevoeropening even groot als afvoeropening" kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. · Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. · Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). · Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 23 Algemeen · Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. · Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). Gebruik als afzuigkap · De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. · Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. · Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap · De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. · Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. 24 Bediening van de afzuigkap · De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Snelheidsregeling B A afb. Wanneer de klep stand (B) bereikt, gaat de motor van de afzuigkap langzamer draaien en weer sneller wanneer de klep naar buiten wordt getrokken. 25 Onderhoud · Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Metalen vetfilters · De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. w. z. zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Demonteren van de metalen vetfilters · Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren en trek de cassette dan naar beneden, afb. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen gebruiken!26 Koolfilter · Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. · Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). [. . . ] Plaats het installatiesjabloon tegen de zijkant van het kastje en schroef de bevestigingssteunen vast (afb. Draai de ophangsteun een halve slag wanneer hij aan de rechterzijde van het kastje wordt bevestigd. 7. 4 33 Bevestiging tussen kastjes De aanslagbout moet zijn aangebracht (x 2). Wanneer de afzuigkap zo moet worden bevestigd, dat de bovenrand van de frontplaat op dezelfde hoogte komt als de onderkant van het kastje (afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DF7460-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DF7460-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag