Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF 6861

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF 6861. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DF 6861 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF 6861 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DF 6861 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4688 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DF 6861

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. draag bij alle installatieen onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het installeren De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 40cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. Wanneer de klep stand (B) bereikt, gaat de motor van de afzuigkap langzamer draaien en weer sneller wanneer de klep naar buiten wordt getrokken. In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). [. . . ] Kui õhupuhastil pistikut ei ole (puhasti on otse võrku ühendatud) või kui pistik ei asu kohas, mis jääks ka pärast õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavaks, paigaldage nõuetekohane kahepooluseline lüliti, mis kindlustaks vastavalt paigalduseeskirjadele III kategooria liigpinge korral täieliku eraldamise vooluvõrgust. Noemt prlieku deni nebojjot filtru, pc k noemt matrasti, kas atrodas plastmasas sasij un novietot to krsn uz 10 mintm pie 100°C, lai to pilnb izzvt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DF 6861

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DF 6861 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag