Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (356 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1 (359 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 21 Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker voor de keukenmeubel-monteur Algemeen Gebruik als afzuigkap Gebruik als recirculatiekap Beschrijving van de kap Bediening van de afzuigkap Onderhoud Metalen vetfilters Demonteren van de metalen vetfilters Koolfilter Vervangen van de gloeilamp Reiniging Extra leverbare accessoires Klantenservice Technische gegevens Toebehoren/Montagemateriaal Elektrische aansluiting Installatie 23 23 24 26 26 26 26 27 28 28 28 29 30 31 31 32 33 33 33 34 22 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te sterke hitte-ontwikkeling wordt beschadigd. [. . . ] Vervangen van het koolfilter Type 150 Opmerking: dit filter is als serie uitrusting geleverd in het model DF 6260 ml9. Bij normaal gebruik moet het koolfilter elke 4 maanden worden vervangen. Reinigen/vervangen van het koolfilter Type 150 LONG LIFE In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een gemiddeld gebruik van de kap van 2, 5 uur per dag). Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen minder is geworden. Koolfilter met de 2 rode clips naar beneden in de nokken van het frame bovenaan schuiven, de 2 rode clips naar binnen druken en het koolfilter in het frame zetten. De twee rode nokken naar boven (naar de binnenkant van de ommanteling) drukken en het koolfilter naar beneden losnemen. Reinig de binnenkant van de ommanteling alleen met een warm sopje (gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen, borstel of schuurmiddel). Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling. afb. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. g. v. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is. Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. 32 Technische gegevens Afmetingen (in cm): Hoogte Breedte Diepte Totale aansluitwaarde: Ventilatormotor: Verlichting: Lengte van het aansluitsnoer: Elektrische aansluiting: DF 6260 DF 6260-ml/1 CHDF 6260 38, 7 59, 9 27, 5 (+ wisselfront) 250 W 2 x 110 W 2 x 9 W (PL) 150 cm 220-240 V DF 6160 38, 7 59, 9 27, 5 (+ wisselfront) 200 W 1 x 110 W 2 x 40 W (E14) 150 cm 220-240 V Toebehoren/Montagemateriaal 1 afvoerbuis: Ø 150 mm (DF 6260 - DF 6260-ml/1 - CHDF 6260), Ø 120 mm (DF 6160) 1 verloopstuk: Ø 125-120 mm (DF 6260), Ø 125-110-100 mm (DF 6160) 1 luchtgeleider 2 houtschroeven 2, 9 x 22 mm 4 houtschroeven 4, 5 x 16 mm 2 plaatschroeven 3, 5 x 9, 5 2 plaatschroeven 3, 5 x 13 (DF 6260 - DF 6260-ml/1 - CHDF 6260) 1 frame Elektrische aansluiting Veiligheidsaanwijzingen voor de elektroinstallateur Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact worden aangesloten. Als vaste aansluiting noodzakelijk is, mag het apparaat alleen door een erkend elektro-installateur worden aangesloten. In de elektrische installatie moet een inrichting zijn aangebracht die het mogelijk maakt om met een contactopening van min. [. . . ] 15 Bij wandkasten met een rompdiepte van 275 mm tot 335 mm kan de diepte van het dampscherm als volgt versteld worden: De beide metalen vetfilters door ontgrendelen verwijderen. Schroeven aan de beide aanslagbeugels losdraaien en de uittrekdiepte instellen. 15 38 Montage wisselfront (extra leverbaar accessoire) De vetfilters verwijderen, eerst het achterste, daarna het voorste. Binnenste afdekking van het aanwezige front door indrukken van de beide ontgrendelingen (drukken en trekken) losnemen eraf halen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DF6260ML/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag