Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF1090-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF1090-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DF1090-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF1090-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DF1090-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DF1090-W (183 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DF1090-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. [. . . ] · Bovendien moet bij het frituren op een fornuis of kookplaat de frituurpan tijdens het gebruik altijd in het oog worden gehouden. · De olie in de frituurpan kan door oververhitting vlam vatten. · Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker zelfontbranding ontstaan. · Wij wijzen u erop dat door oververhitting brand kan ontstaan. · Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt (zekering in de huisinstallatie uitschakelen). Anders bestaat ten gevolge van vetafzetting brandgevaar. voor de keukenmeubel-monteur · De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap de originele diameter van het apparaat hebben. De afvoerbuis en de bevestigingsringen worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. · Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. · Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden: elektrisch fornuis 500 mm gasfornuis 750 mm Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. · Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt de onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn. · De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor 16 de ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden. · Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke voorschriften in acht genomen worden. · Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de afvoeropening moet zijn. · Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde beperkingen. · Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. · Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt "toevoeropening even groot als afvoeropening" kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. · Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. · Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). · Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 17 Algemeen · De afzuigkap is voorzien van elektroventiel, geplaatst op de afvoeropening A, het toestel moet als afzuigend apparaat worden gebruikt en moet aan een afgelegen afzuigunit worden aangesloten. · De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. · Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. [. . . ] F-nummer Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van de afzuigkap, achter de vetfilters. Constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling voorbehouden. Klantenservice Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus (0172) 468 300 (Nederland) en onderdelen) 02/363. 04. 44 (België) Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) (0172) 468 172 02/363. 04. 44 (Nederland) (België) Belangrijk!Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DF1090-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DF1090-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag