Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF 7290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF 7290. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DF 7290 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DF 7290 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DF 7290 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2082 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DF 7290

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. iNSTALLATIE · De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm (sommige modellen kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de paragrafen afmetingen en installatie). Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. [. . . ] Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het symbool Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 650 mm van de kookplaat) worden geïnstalleerd met behulp van de zijsteunen met klikbevestiging. Ga voor de inbouw van de wasemkap op het onderste vlak van het keukenkastje, als volgt te werk. In geval van keukenmeubeltjes zonder bodem bevestig de steunhaken op een afstand "B" van min. Vooralleer verder te gaan met de montage, is het noodzakelijk de houten beschreming voor het vervoer, te verwijderen. Afhankelijk van de gekozen diameter van de luchtuitlaat, moet U de juiste flens plaatsen in het bovenste gat voor de luchtafvoer. Schroef het sluitprofiel 20 aan de achterkant van de wasemkap vast met behulp van de bij-geleverde r f schroeven 12f (2, 9 x 9, 5). Plaats de wasemkap totdat de zijsteunen met klikbevestiging vastgehaakt zijn. Blokkeer de wasemkap definitief door de schroeven Vf vanaf de onderkant van de wa-semkap aan te draaien. Voer eventueel enige afstellingen uit in de be-huizing van de filterhouder en ga daarvoor als volgt te werk: · Draai de vier stelschroeven Vr los en sluit het zuiggroep weer. Nu kan de wasemkap definitief aan het keu-kenkastje worden bevestigd met behulp van de vier bijgeleverde schroeven 12a(3, 5 x 16). In het geval van installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding die dezelfde diame-ter heeft als de reeds geïnstalleerde flens. Verbind de flens met de uitlaatopening op de plank boven de kap met behulp van een starre of flexibele leiding van ø120 mm. Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof geïnstalleerd is. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. De verschillende functies worden automatisch geactiveerd wanneer de slede wordt uitgetrok-ken. [. . . ] Indien U de wasemkap zeer intensief gebruikt, moet U de filter zelfs vaker vervangen. Verwijder de verzadigde geurfilter met actieve koolstof door aan de hiervoor bestemde hendeltjes te trekken. Schuif de glazen plafonnière naar één kant tot het andere uit-einde vrijkomt. Breng het vrije uiteinde enigszins omlaag en schuif het opzij tot de plafonnière volledig vrijkomt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DF 7290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DF 7290 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag