Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2195 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC (2187 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GB DE FR NL NO Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 www. electrolux. com Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Italy INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Gerts aufmerksam durch. [. . . ] De draagriem helpt de gebruiker de machine te ondersteunen tijdens het gebruik (zie "Veiligheidsinstructies" B7). Alvorens de machine te bevestigen, moet u de draagriem zo regelen dat het vergrendel-ontgrendelmechanisme zich ongeveer 15 cm onder uw middel bevindt. D. Vul nooit brandstof bij terwijl de motor draait of nog warm is, om brandrisico te vermijden (wacht tot de motor is afgekoeld alvorens te tanken). Gebruik geen enkele andere brandstof dan het in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen type. Gebruik steeds een mengsel van loodvrije benzine (met octaangehalte minimaal 90) en volledig synthetische olie voor 2taktmotoren specifiek voor loodvrije benzine, in de verhoudingen die in de tabel onder (D) zijn aangegeven. Controleer zorgvuldig de oliespecificaties op de verpakking, het gebruik van oliesoorten die niet de uitdrukkelijk in deze gebruiksaanwijzing vermelde specificaties hebben, kan ernstige schade aan de motor veroorzaken! Om het beste mengsel te verkrijgen, eerst de olie en dan de benzine in een goedgekeurde jerrycan gieten, en goed schudden elke keer dat brandstof uit de jerrycan wordt bijgevuld. Zorg ervoor dat u geen benzine morst. NEDERLANDS - 5 De kenmerken van het mengsel zijn aan veroudering onderhevig en kunnen dus na verloop van tijd veranderen. Het is daarom raadzaam alleen de benodigde hoeveelheid brandstof te mengen (het gebruik van verouderde brandstofmengsels kan ernstige schade aan de motor veroorzaken). Om het brandgevaar te verminderen, moet u de volgende maatregelen nemen: Zorg voor optimale ventilatie. Rook niet en breng geen warmtebronnen of vonken in de buurt van de brandstof. Open de tankdop voorzichtig, zodat eventuele overdruk langzaam verdwijnt. Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergroen, zodat hij niet kan kantelen, en houd de tankdop omhoog gericht. Maak de omgeving rond de vulopening van de tank zorgvuldig schoon, alvorens de dop te verwijderen, om te voorkomen dat er vuil in kan komen. Draai de tankdop open en vul de tank met de nodige hoeveelheid, met behulp van een trechter. Montage van de mesbeschermkap Breng de beschermkap (A) zo aan dat hij correct op de tandwielkast (I) aansluit, plaats de onderste klem (G) in de zitting onder de beschermkap, de bovenste klem (F) tussen buis en beschermkap, steek de schroeven (H) in en zet ze vast. Verlengstuk van de mesbeschermkap (uitsluitend voor gebruik met de draadkop) Het verlengstuk (B) moet uitsluitend gemonteerd/ gebruikt worden bij gebruik met de draadkop, met behulp van het draadsnijmesje (L), dat de lengte van de draad en dus de snijdiameter regelt. Zie voor de correcte montage de illustratie op de omslag en voer de volgende procedure uit: Om tijdens het gebruik het risico van startproblemen te voorkomen, verdient het aanbeveling de brandstof in de tank nooit geheel op te laten raken. Als u brandstof op uw kleding gemorst heeft, direct schone kleding aantrekken. De geluiddemper is tijdens het gebruik en direct na uitschakeling van de motor zeer warm. brandgevaar vooral bij aanwezigheid van ontvlambare materialen of gassen. Bewaren van de brandstof Benzine is zeer licht ontvlambaar: doof sigaretten, pijpen en sigaren alvorens in de buurt te komen van elk type brandstof. [. . . ] Trimmen Breng de draadkop in een hoekstand en houd hem op korte afstand van de grond. Voeding van de draad Tijdens het snijden ondergaat de nylondraad een natuurlijke slijtage (zie de paragraaf "Draadkop"). 10 - NEDERLANDS Gras maaien met het mes WAARSCHUWING!Een mes met versleten tanden kan behalve problemen bij het maaien tevens TERUGSLAG veroorzaken, d. w. z. een harde stoot aan de voorkant van de machine door botsing van het mes tegen hout of andere vaste voorwerpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DECCASTORAMA29CC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag