Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9993-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9993-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD9993-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9993-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD9993-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1910 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD9993-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. [. . . ] Teken een punt (1) af op de horizontale lijn op 292 mm rechts van de verticale referentielijn. Herhaal deze handeling aan de linkerkant van de verticale lijn en controleer of beide punten op gelijke hoogte liggen. Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt (2) af dat op 200 mm van de verticale lijn ligt én op 458 mm boven de kookplaat. Herhaal deze handeling aan de andere kant van de verticale lijn en controleer of beide punten op gelijke hoogte liggen. Teken, zoals aangegeven, een punt (3) af op de verticale referentielijn op een hoogte van 743 mm boven de kookplaat. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet en lijn het midden van de stang (zie inkepingen) uit op de verticale referentielijn. 1 op X mm onder de eerste stang (X = hoogte van het bovenstuk van de bijgeleverde schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. Zet de twee schroeven Vr van de stangen 11a vast in het begin van de loop (B). Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. Druk gedurende 1 seconde op toets "A" (Zie ook Paragraaf GEBRUIK) om het bovenpaneel te openen. Verwijder de metalen vetfilters door aan de daarvoor bestemde handvatjes te trekken. Deze functie past de lichtintensiteit aan telkens de toets op een cyclische wijze wordt ingedrukt tot een maximum van 5 niveaus. Paneel Gesloten: Als U de toets ongeveer 1 seconde indrukt, gaat het paneel open en springt de verlichting aan op de maximale intensiteit. paneel Open: Als U even op de toets drukt , wordt de verlichting aan- of uitgeschakeld. Paneel Gesloten: Als U de toets ongeveer 1 seconde indrukt, gaat het paneel open, springt de motor aan op de derde snelheid en de verlichting op de maximale intensiteit. Paneel Open: Als U de toets ongeveer 1 seconde indrukt, wordt zowel de motor als de verlichting uitgeschakeld; elke functie die actief is, wordt geannuleerd en het paneel gaat dicht. Bevel Toetsenblok: het is mogelijk om de toetsen te blokkeren wanneer de motor en de lichten van de afzuigkap uitgeschakeld zijn; bijvoorbeeld om het glas van de afzuigkap schoon te maken. als U gedurende 5 Seconden de toets F (Delay) ingedrukt houdt , kan U het Toetsenblok activeren of desactiveren. U hoort steeds een Beep ter bevestiging en er verschijnt eveneens een animatie op het display. Deze filters zijn ook afwasbaar in de vaatwasmachine en moeten gereinigd worden wanneer op het display het Druppel symbool verschijnt of eens in de 2 maanden of zelfs vaker indien U de afzuigkap zeer intensief gebruikt. reset van het alarmsignaal · Druk gedurende minstens 2 seconden op toets G. schoonmaak van de Filters · Om het paneeltje te openen, drukt U ongeveer 1 seconde op Toets A (Zie paragraaf GEBRUIK). [. . . ] Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. Op de toets E totdat de laatste twee segmenten en de hele stippellijn van de balk Motor op het display gaan branden. Druk binnen 3 seconden op de toets D voor het in-/uitschakelen van de filters met actieve koolstof. vervanging van de Filter · Om het paneeltje te openen, drukt U ongeveer 1 seconde op Toets A (Zie paragraaf GEBRUIK). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD9993-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD9993-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag