Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9893-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9893-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD9893-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9893-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD9893-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2322 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD9893-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afvoerbuis en de bevestigingsringen worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. [. . . ] Langer dan 1, 5 seconde indrukken: de kap wordt uitgeschakeld (UIT) , ALLE functies (m. Nogmaals langer dan 1, 5 seconde indrukken om de kap weer op standby te schakelen. Reset knop filters verzadiging indicatie: zie betreffende tekst op de volgende pagina's. In-/uitschakelen intensief-stand: Na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Op de display verschijnt de letter P en de resterende tijd (punt "b" knippert), aan het einde klinkt een signaal. In-/uitschakelen Timer: bij alle standen kan een bepaalde tijd worden ingesteld (punt "a"knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: De tijdschakeling is als volgt ingedeeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten Op de display verschijnt de resterende werkingstijd, aan het einde klinkt een signaal. Deze functie kan uitgeschakeld worden door weer op de toets te drukken. Display Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters gereinigd resp. Het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: De wasemkap moet op "stand-by" ingesteld zijn. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter C gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. Om de indicatie uit te schakelen: toets 3 en 4 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter C uitgaat. Vervangen van het koolfilter toets 3 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie vetfilter F of koolfilter C niet meer knippert. Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. Om bij de vetfilters te kunnen komen, moet men eerst de externe afzuigpanelen eraf halen. DD 9893 De externe afzuigpanelen zijn met een systeem van pennen en haakveren op de kap gemonteerd, trek ze vastberaden eraf en haak ze los van het bevestigingskabeltje. 3 Bij het weer monteren van de externe afzuigpanelen moeten de bevestigingskabeltjes ALTIJD weer worden vastgehaakt. Controleer dat de panelen goed op de kap zijn vastgehaakt (klemhaken). DD 9863 Trek het paneel (VOORZIJDE) met kracht omlaag, draai de veiligheidsknop los en maak het los uit de achterscharnieren. 3a De afzuigpanelen moeten even vaak worden schoongemaakt als de vetfilters (voor de schoonmaak wordt verwezen naar de paragraaf "Reiniging" op de volgende pagina's). [. . . ] De onderzijde van het gatenpatroon moet gelijklopen met de onderzijde van de kap, zodra deze gemonteerd is (2). Maak 4 gaten Ø 8 mm (2 boven en 2 onder) en steek er 4 pluggen in (3), · Maak twee gaten Ø 8 mm vlakbij het plafond, voor de bevestiging van de steunbeugel van het rookkanaal G (gebruik de beugel als mal plaats hem op de wand vlakbij het plafond), steek 2 pluggen in de openingen (5). (Instaleer de deflector F onder de beugel met behulp van 4 schroeven als u de kap in de filterversie wilt gebruiken) en bevestig de beugel met 2 schroeven (6). : Gebruik 2 schroeven met sluitringen en sluit de openingen af met de 2 grote doppen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD9893-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD9893-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag