Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9693-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9693-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD9693-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9693-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD9693-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1624 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD9693-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 3 11 12a 12c 1 1 1 1 1 1 2 1 Productonderdelen Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Reductieflens ø 150-120 mm Toom met Klep Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat Verbindingsstuk Luchtuitlaat Installatieonderdelen Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw Draagbeugel verbindingsstuk Pluggen Schroeven 4, 2 x 44, 4 Schroeven 2, 9 x 9, 5 Documentatie Gebruiksaanwijzing Trek de volgende lijnen op de wand: Een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · Een horizontale lijn op: 650 mm min. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. 1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 122 mm van de verticale referentielijn en op 280 mm boven de horizontale referentielijn. Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden, aanhalen. LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de Toom met Klep 10 worden aangebracht. Sluit het verbindingsstuk 15 aan op de uitgang van de kap met behulp van een starre of buigzame leiding van 150 mm, naar keuze van de installateur. Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof geïnstalleerd is. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven 12c. De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c. Activeert de hoogste snelheid vanuit elke snelheidsstand of vanuit de uitgeschakelde stand van de motor. Deze snelheid wordt 5 minuten aangehouden en daarna keert het systeem terug naar de eerder ingestelde snelheid. Deze functie kan worden uitgeschakeld door op de toets te drukken of de motor uit te zetten. [. . . ] Monteer de filters weer en houd de handgreep daarbij naar het zichtbare deel aan de buitenkant. Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie) Dit filter is niet afwasbaar en niet regenereerbaar en moet worden vervangen als de led van de toets H knippert of in elk geval om de 4 maanden. Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. Druk minstens 5 seconden op de toets H totdat de led ter bevestiging gaat knipperen: · Druk minstens 2 seconden op de toets H. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD9693-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD9693-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag