Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9663-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9663-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD9663-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD9663-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD9663-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3691 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD9663-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken. 650 mm min. ONDERHOUD · Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. · Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. · Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. NL 4 47 EIGENSCHAPPEN Buitenafmetingen Onderdelen Ref. 7. 2. 1 7. 3 11 12a 12c 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 6 6 6 1 Productonderdelen Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Reductieflens ø 150-120 mm Toom met Klep ø 150 Flens ø 120 mm Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat Verbindingsstuk Luchtuitlaat Glas Installatieonderdelen Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw Draagbeugel verbindingsstuk Pluggen Schroeven 4, 2 x 44, 4 Schroeven 2, 9 x 9, 5 Documentatie Gebruiksaanwijzing 10b 9 10a 7. 3 15 14. 1 12a 7. 2. 1 11 2. 1 2 2. 2 12c 11 12a 1 26 NL 4 48 INSTALLATIE Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels 1÷2 11 12a 650 min. 116 116 320 Trek de volgende lijnen op de wand: · een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · een horizontale lijn op: 650 mm min. · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. · Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op 320 mm boven de horizontale referentielijn. · Bevestig de onderste beugel 7. 2. 1 met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4). · Bevestig de bovenste beugel 7. 2. 1 met de draagbeugel van het verbindingsstuk 7. 3 met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4). · Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. X 7. 2. 1 NL 4 49 Montage van de Wasemkap · Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden, aanhalen. · Draai aan de schroeven Vr om de wasemkap recht te hangen. Vr 12a Aansluitingen LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 125 mm, naar keuze van de installateur. Leiding van ø150 · De Toom met Klep 10a worden aangebracht. Na 5 minuten keert het Toont P. 5 en voert toestel automatisch terug naar de daarvoor ingestelde snelheid. een aftelling uit van U kan deze functie desactiveren door nogmaals deze toets in te 5 minuten. Activeert de automatische vertraagde uitschakeling (Delay) van het apparaat en dit volgens de ingestelde werkingssnelheid: Toont de tijd die Snelheid 1 delay 20 minuten overblijft alvorens Snelheid 2 delay 15 minuten de wasemkap auto- Snelheid 3 delay 10 minuten matisch wordt uit- De voorgestelde duur van deze vertraagde uitschakeling kan schakeld. (count- veranderd worden door de toets daarna in te drukken en een down). Het punt keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden (5, 10, 15, onderaan rechts 20, 25 en 30 minuten). Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken. · Was de filters zonder ze te vouwen en laat ze drogen alvorens ze weer terug te plaatsen. (Een eventuele verandering in de kleur van het oppervlak van de filters, die na verloop van tijd kan optreden, heeft absoluut geen invloed op de goede werking ervan. ) · Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. · Sluit opnieuw het comfort panel. NL 5 54 Geurfilters met actieve Koolstof (Filterversie) · Deze filter is noch afwasbaar, noch recycleerbaar; hij dient vervangen te worden wanneer het signaal C op de display verschijnt of tenminste om de 4 maanden. Activering van het alarmsignaal · Bij de wasemkappen in filterversie moet het alarmsignaal "verzadiging filters" geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. [. . . ] Activering van het alarmsignaal · Bij de wasemkappen in filterversie moet het alarmsignaal "verzadiging filters" geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. · Sluit de wasemkap opnieuw aan op de netspanning door toets C in te drukken. · Op het moment dat U deze toets loslaat, verschijnen er op de display twee ronddraaiende rechthoekjes. · Binnen 3 seconden moet U toets B indrukken totdat de bevestiging op de display verschijnt: · het opschrift C knippert 2 maal ­ Alarm verzadiging actieve geurfilter is GEACTIVEERD · het opschrift C knippert 1 maal ­ Alarm verzadiging actieve geurfilter is GEDESACTIVEERD. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD9663-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD9663-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag