Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (370 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9 (382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DD 8625 - DD 8665 DD 8695 - DD 8861 DD 8891 - DD 8990 DD 8821 Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte Cooker Hood Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice dutilisation et dinstallation Operating and Installation Instructions Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk Klantenservice. Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling, inzamelpunten). [. . . ] Indien een afwijking waargenomen wordt, kan de ijking handmatig herhaald worden (zie volgende pagina Automatische ijking en Handmatige ijking). Duur 5 minuten, in het display verschijnen de letter P en de resterende werkingstijd, LED a knippert. Na 5 minuten werking schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug. 27 7- Toets 1 of 6 indrukken om deze functie voortijdig uit te schakelen. Bij alle standen kan van tevoren een bepaalde tijd worden ingesteld (LED b knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten P (intensief-stand): 5 minuten Het display geeft ook de resterende werkingstijd aan. Automatische ijking van de sensoren: De automatische ijking van de sensoren vindt elke 30 minuten plaats. Attentie: na het installeren van de kap of na een langere stroomonderbreking minstens 30 minuten wachten, om er zeker van te zijn dat de sensoren goed geijkt zijn. Voer de ijking uit als de kookplaat uitgeschakeld is, bij een normale omgevingstemperatuur en zonder dat er grote hoeveelheden damp aanwezig zijn: - Toets 4 3 seconden ingedrukt houden, dan toets 1 indrukken, de kap geeft met een akoestisch signaal aan dat de ijking geslaagd is. Sensorentest Tijdens het gebruik wordt automatisch en voortdurend een test voor de doeltreffendheid van de sensoren uitgevoerd. In deze toestand kan de kap desondanks in de handmatige stand gebruikt worden. Veiligheidsprocedure Zelfactivering van de automatische veiligheidsprocedure onder bijzondere omstandigheden: indien de sensoren een te sterke temperatuurstijging waarnemen, ook als de kap in de handmatige stand werkt, activeert het systeem vanzelf de automatische werking en de zuigmotor wordt ingeschakeld, de kap kan uitgeschakeld worden door toets 1 in te drukken. Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Dan 15 seconden wachten en controleren of de kap goed functioneert. 28 Bediening van de afzuigkap DD 8861-8891-8821 De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter C gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. Om de indicatie uit te schakelen: toets 4 en 5 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter C uitgaat. LED-indicatie vetfilters (F) De LED-indicatie F knippert als de vetfilters moeten worden gereinigd. Zie hoofdstuk Onderhoud Metalen vetfilters. LED-indicatie koolfilter (C) De LED-indicatie C knippert als het koolfilter moet worden gereinigd of vervangen. Zie hoofdstuk Onderhoud - Koolfilter. Reset verzadigingsindicatie Na reinigen of vervangen van de vetfilters resp. vervangen van het koolfilter toets 1 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie vetfilter F of koolfilter C niet meer knippert. 30 Bediening van de afzuigkap DD 8695-8665-8625 De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: A - toets UIT (toets uitgeschakeld) - toets AAN (toets ingeschakeld) Druk op de toets om de gewenste functie te kiezen: AAN (toets ingeschakeld): de kap stelt de laatst gekozen stand in UIT (toets uitgeschakeld): alle functies zijn uitgeschakeld behalve de verlichting. B - toets voor kiezen van de stand (zuigkracht) Druk op deze toets om de gewenste stand (zuigkracht) te kiezen (1 - 2 - 3). C - display: geeft de gekozen zuigkracht (1-2-3) en de filterverzadiging aan (F). [. . . ] Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is. Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. 37 Technische gegevens Model: DD8625 Afmetingen (in cm): Hoogte 82, 3-125, 7 Breedte 119, 8 Diepte 45 Totale aansluitwaarde (W): 255 Vent. motor(W): 175 Verlichting (W): 4x20 Lengte van het aansluitsnoer (cm): 150 Elektrische aansluiting (V): 230 DD8665/8695 72, 7-108, 7 59, 8/89, 8 45 215 175 2x20 150 220-240 DD8861/8891 72-114 59, 8/89, 8 45 215 175 2x20 150 220-240 DD8990 72-114 89, 8 45 215 175 2x20 150 220-240 DD8821 79-123 119, 8 45 255 175 4x20 150 220-240 Toebehoren/Montagemateriaal 1 luchtgeleider 1 montagebeugel 1 montagesteun 6 houtschroeven 5 x 45 mm (voor de bevestiging aan de muur) , 6 pluggen Ø 8 mm (voor de bevestiging aan de muur) , 1 verloopstuk Ø 125-120 mm , 1 sleutel om de schroeven (type TORX) vast te draaien DD 8665-8695-8861-8891-8990: 2+2 plaatschroeven 3, 5 x 9, 5 (voor montage van de luchtgeleider), 2 plaatschroeven 2, 9 x 6, 5 (om het schouwdeel te bevestigen) DD 8625-8821: 4 plaatschroeven 2, 9 x 6, 5 (2 voor montage van de luchtgeleider - 2 om het bovenste schouwdeel te bevestigen), 2 plaatschroeven 3 x 9 (om het onderste schouwdeel te bevestigen). Elektrische aansluiting Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD8891-AD9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag