Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8697-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8697-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD8697-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8697-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD8697-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (260 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DD8697-M (279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD8697-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 19 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt toevoeropening even groot als afvoeropening kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 22 Algemeen Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. 23 Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. ON/OFF knop onderste lichten: druk eenmaal om de lichten aan te zetten (soft licht) druk tweemaal om de lichtintensiteit te verhogen druk nogmaals om de lichten uit te zetten ON/OFF knop bovenste lichten: Druk en houd de knop ingedrukt de bovenste lichten gaan aan. 3. Selectieknop voor de standen 1-2-3 4. Selectieknop voor de intensieve snelheid: met een tijdsduur van 5 minuten daarna keert de kap terug op de eerder ingestelde snelheid. 5. Led indicatie stand (zuigkracht) 1 en verzadigd vetfilter (knipperend Led). 6. Led indicatie stand (zuigkracht) 2 en verzadigd koolstoffilter (knipperend Led). Led indicatie snelheid (zuigkracht) 3 en ontladen batterijen afstandsbeding (knipperend Led - de afstandsbediening is een extra toebehoren dat besteld moet worden). 8. Led indicatie stand (zuigkracht) intensief 24 Controle-inrichting voor vet- en koolfilters Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters gereinigd resp. het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: Druk toets 2. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter 6 gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. [. . . ] Alleen bij gebruik als recirculatiekap: luchtgeleider F met 2 schroeven onder de montagesteun G bevestigen, twee pluggen aanbrengen en de steun bevestigen (12). De kap weer ophangen (13) en definitief met 1 schroef vastzetten (14). Een afvoerslang (15) aan de uitgangsbuis van de kap B aansluiten, die tot aan de luchtuitlaat leidt (bij gebruik als afzuigkap) of een aansluitring aan de luchtgeleider F (bij gebruik als recirculatiekap). Het bovenste deel van de schouw (17a) op de montagesteun G (17b) bevestigen en het onderste deel van de schouw naar beneden schuiven en op de ommanteling zetten (18). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD8697-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD8697-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag