Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8694-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8694-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD8694-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8694-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD8694-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2705 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD8694-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] iNSTALLATIE · De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm (sommige modellen kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de paragrafen afmetingen en installatie). Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. [. . . ] Op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het symbool Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Aantal Productonderdelen 1 1 Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters 2 1 Telescopische Schouw Bestaande uit: 2. Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moetde reductieflens 9 opdeToommetKlep 10 worden aangebracht. Sluit het verbindingsstuk 15 aan op de uitgang vandekapmetbehulpvaneenstarreofbuigzame leiding van 150 mm, naar keuze van de installateur. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven 12c. Detweezijplatenvandeschouwenigszinsopenen, zevasthakentussenhetbovenstukvandeschouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c. Toont de ingestelde snelheid Toont de ingestelde snelheid Toont de ingestelde snelheid Toont HI De punt knippert Schakelt de zuigmotor in en uit Verlaagt de snelheid van de motor V3 V2 V1 Verhoogt de snelheid van de motor V1 V2 V3 Start de hoogste zuigsnelheid. Na 5 minuten wordt automatisch weer op de eerder ingestelde snelheid overgegaan. Deze functie kan ook ingeschakeld worden door opnieuw op de toets te drukken (het decimaalteken in het midden van het display knippert). De vooringestelde vertragingstijd kan worden gewijzigd door achterelkaar op de toets te drukken en uit de beschikbare opties te kiezen (5, 10, 15, 20, 25 en 30 minuten). Om deze functie uit te schakelen, drukt u op de toets en loopt u door de opties tot 0 of schakelt u de motor uit. Reset alarm:schakel de motor uit en druk ongeveer 3 seconden op de toets D totdat het display wordt uitgeschakeld. Signaleert dat de actieve koolstoffilters moeten worden vervangen en dat ook de metalen vetfilters moeten worden gewassen. [. . . ] Houd de toets E (Delay) 5 seconden ingedrukt totdat de bevestiging op het display verschijnt: · 2 keer knipperen van de melding C ­Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigdAAN · 1 keer knipperen van de melding C ­Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd UIT. Verwijder de 2 schroeven waarmee de lamphouder is bevestigd en verwijder de houder uit de kap. Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen en let er hierbij op dat de twee pinnen correct in de behuizing van de worden gestoken. Monteer de houder door hem te bevestigen met de twee eerder verwijderde schroeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD8694-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD8694-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag