Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8675-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8675-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD8675-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8675-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD8675-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (252 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX DD8675-M (251 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD8675-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 18 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. 22 Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: A - toets UIT (toets uitgeschakeld) - toets AAN (toets ingeschakeld) Druk op de toets om de gewenste functie te kiezen: AAN (toets ingeschakeld): de kap stelt de laatst gekozen stand in UIT (toets uitgeschakeld): alle functies zijn uitgeschakeld behalve de verlichting. B - toets voor kiezen van de stand (zuigkracht) Druk op deze toets om de gewenste stand (zuigkracht) te kiezen (1 - 2 - 3). C - display: geeft de gekozen zuigkracht (1-2-3) en de filterverzadiging aan (F). D - inschakelen intensief-stand:na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Om de intensief-stand eerder te beëindigen, toets A, B of D indrukken. 2 Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. 23 Controle-inrichting voor vet- en koolfilters DD 8695-8675-8665-8625 Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters resp. het koolfilter gereinigd moeten worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfilter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: De kap moet op UIT ingesteld zijn. Druk tegelijkertijd, 3 seconden lang, op de toetsen B en D, de LED F gaat aan en de LED van de 1ste stand begint te knipperen, na 1 seconden begint ook de LED van de 2de stand te knipperen en een geluidssignaal (pieptoon) geeft aan dat de instelling plaats heeft gehad. Om de verzadigingsindicatie van het koolfilter te verwijderen drukt u tegelijkertijd, 3 seconden lang, op de toetsen B en D, de LED F gaat aan en de LED van de 1ste stand (vetfilter) en de LED van de 2de stand beginnen te knipperen, na een seconde knippert alleen de LED van de 1ste stand, een geluidssignaal (pieptoon) geeft aan dat de instelling plaats heeft gehad. LED-indicatie vetfilters De LED van de 1ste stand (+ LED F) knippert als de vetfilters moeten worden gereinigd. LED-indicatie koolfilter De LED van de 2de stand (+ LED F) knippert als het koolfilter moet worden gereinigd of vervangen. Reset verzadigingsindicatie Na reinigen of vervangen van de vetfilters resp. het koolfilter toets A 3 seconden ingedrukt houden tot de LED van de 1ste stand of die van de 2de stand niet meer knippert. Ook de LED F gaat uit. 24 Onderhoud Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Metalen vetfilters De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. w. z. [. . . ] Toute projection deau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque délectrocution. Si votre appareil est équipé dun éclairage, débranchez lappareil avant de procéder au changement de lampoule (ou du néon, etc. ) pour éviter de sélectrocuter. Afin dempêcher des risques dexplosion et dincendie, ne placez pas de produits inflammables ou déléments imbibés de produits inflammables à lintérieur, à proximité ou sur lappareil. Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors dusage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble dalimentation au ras de lappareil. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD8675-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD8675-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag