Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8415-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8415-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD8415-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8415-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD8415-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (639 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD8415-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aansluitsnoer verwijderen (eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp. Bij vaste aansluiting de aansluiting door een vakman laten demonteren). De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap de originele diameter van het apparaat hebben. Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. [. . . ] Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Motorsnelheid ON/OFF: de kap gaat aan in de zuigkracht waarop de kap bij het uitschakelen ingesteld was. (1) Na 40 gebruiksuren van de kap gaan, achtereenvolgens, op de DISPLAY de letter F en de ingestelde werkingssnelheid knipperen, dit geeft aan dat de metalen vetfilters gereinigd moeten worden. (2) Na 120 gebruiksuren van de kap gaan, achtereenvolgens, op de DISPLAY de letter F en de ingestelde werkingssnelheid knipperen, dit geeft aan dat de koolfilters vervangen moeten worden. Timer: als de timer ingeschakeld is blijft de kap 5 minuten lang aan op de ingestelde werkingssnelheid, daarna gaat de kap automatisch uit. Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren en trek de cassette dan naar beneden, afb. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. [. . . ] Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. 1 montagesteun 1 luchtgeleider 10 pluggen Ø 8 mm (voor de bevestiging aan de muur) 10 schroeven 5x45 (voor de bevestiging aan de muur) 2 wandhaken met pluggen en metrische schroeven 1 verloopstuk Ø 150 mm 1 verloopstuk Ø 125 mm 4 schroeven 3 x 9 4 Schrauben 3 x 15 1 sleutel voor Torx schroeven Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD8415-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD8415-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag