Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8095-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8095-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD8095-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD8095-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD8095-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (599 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD8095-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aanwijzingen voor het weggooien Het apparaat mag niet bij het huisvuil worden gezet. Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis. Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt. Aansluitsnoer verwijderen (eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp. [. . . ] Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. 25 Bediening van de afzuigkap - DD 8990 De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. 2 ab 2 4 5 6 7 1 - Knop ON (stand-by - knop aan) / OFF (knop uit) Druk een of meerdere malen om de gewenste functie te verkrijgen: stand-by (led b aan): de wasemkap is klaar voor de werking, de veiligheidsprocedure kan worden geactiveerd (zie veiligheidsprocedure). 2 - ON/OFF lichtschakelaar 3 - Display 4 - ON/OFF knop automatische werking (sensoren - Knop S aan): Automatische werking: De wasemkap gaat aan (zuiging) naargelang de veranderingen van de normale omgevingstoestanden die de wasemkap waarneemt door middel van de sensoren waarvan hij voorzien is. De Ledden van de display knipperen achtereenvolgens met een snelheid die evenredig is met de snelheid van de zuigmotor. 6 - Timer: bij alle standen kan een bepaalde tijd worden ingesteld (punt b knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: De tijdschakeling is als volgt ingedeeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten Op de display verschijnt de resterende werkingstijd, aan het einde klinkt een signaal. Deze functie kan uitgeschakeld worden door weer op de toets te drukken. Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. 28 Controle-inrichting voor vet- en koolfilters DD 8990 - 8861 - 8891 - 8821 Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters gereinigd resp. het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: De wasemkap moet op Stand by ingesteld zijn. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter C gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. Om de indicatie uit te schakelen: toets 4 en 5 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter C uitgaat. LED-indicatie vetfilters (F) De LED-indicatie F knippert als de vetfilters moeten worden gereinigd. Zie hoofdstuk Onderhoud Metalen vetfilters. LED-indicatie koolfilter (C) De LED-indicatie C knippert als het koolfilter moet worden vervangen. Zie hoofdstuk Onderhoud Koolfilter. Reset verzadigingsindicatie Na reinigen van de vetfilters resp. [. . . ] vetafzetting brandgevaar ontstaan. Extra leverbare accessoires koolfilter Type 20 muurkast afvoerbuis Neem contact op met onze service-afdeling Neem contact op met onze service-afdeling 34 Klantenservice Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens door: 1. F-nummer Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van de afzuigkap, achter de vetfilters. Constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling voorbehouden. Klantenservice Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Service-informatielijn (0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen) Consumentenbelangen (0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) Belangrijk! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD8095-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD8095-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag