Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD6660-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD6660-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD6660-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD6660-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD6660-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (997 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD6660-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] iNSTALLATIE · De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm (sommige modellen kunnen lager worden geïnstalleerd, raadpleeg de paragrafen afmetingen en installatie). Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Aantal Productonderdelen 1 1 Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters 2 1 Telescopische Schouw Bestaande uit: 2. Trek de volgende lijnen op de wand: · Een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · Een horizontale lijn op: 650 mm min. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. 1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op 330 mm boven de horizontale referentielijn. Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden, aanhalen. Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de Toom met Klep 10 worden aangebracht. Sluit het verbindingsstuk 15 aan op de uitgang van de kap met behulp van een starre of buigzame leiding van 150 mm, naar keuze van de installateur. Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof geïnstalleerd is. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven 12c. De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c. Toont de ingestelde snelheid Toont de ingestelde snelheid Toont de ingestelde snelheid Toont HI De punt knippert Schakelt de zuigmotor in en uit Verlaagt de snelheid van de motor V3 V2 V1 Verhoogt de snelheid van de motor V1 V2 V3 Start de hoogste zuigsnelheid. Na 5 minuten wordt automatisch weer op de eerder ingestelde snelheid overgegaan. [. . . ] Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie) Dit filter is niet afwasbaar en niet regenereerbaar en moet worden vervangen wanneer het symbool C verschijnt of in elk geval om de 4 maanden. Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. Houd de toets E (Delay) 5 seconden ingedrukt totdat de bevestiging op het display verschijnt: · 2 keer knipperen van de melding C ­ Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd AAN · 1 keer knipperen van de melding C ­ Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd UIT. Ensanchar ligeramente las dos faldas laterales, engancharlas detrás de las bridas 7. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD6660-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD6660-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag