Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD 8821

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD 8821. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD 8821 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD 8821 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD 8821 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1154 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD 8821

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Für die Abluftführung sind grundsätzlich die behördlichen Vorschriften einzuhalten. Die Anzeigeleuchten des Displays blinken abwechselnd mit einer Geschwindigkeit, die der eingestellten Saugstärke entspricht. Dauer - 5 Minuten, im Display erscheinen der Buchstabe P und die verbleibende Betriebszeit, die Anzeigeleuchte a blinkt. C - Display: zeigt die ausgewählte Saugleistung an (1-2-3), meldet die Sättigung der Filter (F). [. . . ] Bij alle standen kan van tevoren een bepaalde tijd worden ingesteld (LED b knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten P (intensief-stand): 5 minuten Het display geeft ook de resterende werkingstijd aan. Attentie: na het installeren van de kap of na een langere stroomonderbreking minstens 30 minuten wachten, om er zeker van te zijn dat de sensoren goed geijkt zijn. Voer de ijking uit als de kookplaat uitgeschakeld is, bij een normale omgevingstemperatuur en zonder dat er grote hoeveelheden damp aanwezig zijn: - Toets 4 3 seconden ingedrukt houden, dan toets 1 indrukken, de kap geeft met een akoestisch signaal aan dat de ijking geslaagd is. Sensorentest Tijdens het gebruik wordt automatisch en voortdurend een test voor de doeltreffendheid van de sensoren uitgevoerd. In deze toestand kan de kap desondanks in de handmatige stand gebruikt worden. Veiligheidsprocedure Zelfactivering van de automatische veiligheidsprocedure onder bijzondere omstandigheden: indien de sensoren een te sterke temperatuurstijging waarnemen, ook als de kap in de handmatige stand werkt, activeert het systeem vanzelf de automatische werking en de zuigmotor wordt ingeschakeld, de kap kan uitgeschakeld worden door toets 1 in te drukken. Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Langer dan 1, 5 seconde indrukken: de kap wordt uitgeschakeld, ALLE functies (m. Nogmaals langer dan 1, 5 seconde indrukken om de kap weer op stand-by te schakelen. 2 - in-/uitschakelen verlichting 3 - display 4 - inschakelen en stand 1-2-3- kiezen 5 - inschakelen intensief-stand: Na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. om de intensief-stand eerder te beëindigen , knop 1 of 5 indrukken. Op de display verschijnt de letter P en de resterende tijd (punt a knippert), aan het einde klinkt een signaal. 6 - Timer: bij alle standen kan een bepaalde tijd worden ingesteld (punt b knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: De tijdschakeling is als volgt ingedeeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten Op de display verschijnt de resterende werkingstijd, aan het einde klinkt een signaal. Deze functie kan uitgeschakeld worden door weer op de toets te drukken. Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters resp. Het koolfilter gereinigd moeten worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: Alleen voor DD 8990: De kap moet op UIT ingesteld zijn. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter C gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. Om de indicatie uit te schakelen: toets 4 en 5 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter C uitgaat. [. . . ] constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling voorbehouden. Klantenservice Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus (0172) 468 300 (Nederland) en onderdelen) 02/363. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD 8821

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD 8821 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag