Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD 8696

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD 8696. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DD 8696 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DD 8696 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DD 8696 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1200 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DD 8696

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Für den Zugriff auf den Fettfilter zuerst die Frontabdeckungen, die ihn verdecken, abnehmen. Beim Reinigen der Metallfettfilter im Geschirrspüler kann es zu leichten Farbveränderungen kommen, die jedoch keinen Einfluß auf die Funktion haben. Bei Bestellung eines Ersatzfilters die Modellbezeichnung und die E-Nr. Es ist wichtig, die Filterwechsel sowie die Reinigungsintervalle einzuhalten. [. . . ] Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De afzuigkap kan met het bedieningspaneel of met de afstandsbediening worden bediend (extra leverbaar accessoire, moet apart besteld worden). Het bedieningspaneel bestaat uit een knop en 2 leds en bevindt zich onderaan rechts op de afzuigkap. Verlichting van het vertrek: Druk lang op de knop om de verlichting van het vertrek aan of uit te doen. Om de beschikbare afzuigsnelheden (afzuigvermogens) te selecteren: Draai de knop rechtsom om de afzuigsnelheid (afzuigvermogen) te verhogen, draai de knop linksom om de snelheid te verminderen, tot aan het uitschakelen van de kap. De afzuigkap beschikt over een led (L1) waarmee u de geselecteerde afzuigsnelheid (afzuigvermogen) kunt aflezen, aan de hand van de kleur die de led vertoont: · licht uit: Afzuigmotor uit · Vast groen licht: Kap aan op stand 1 (minimum). Knipperend rood licht: Kap aan op intensieve stand (duur 5 minuten, waarna de kap automatisch overschakelt op stand 3). Controlemechanisme van het filter De kap beschikt over een mechanisme dat aangeeft wanneer het filter moet worden gereinigd of vervangen. Normaal is het mechanisme, dat aangeeft wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd op het koolstoffilter, uitgeschakeld. Om het in te schakelen gaat u als volgt te werk: Doe de afzuigkap uit. Na ongeveer 2 seconden zal ook het oranje licht van de L2 led gaan knipperen, om aan te geven dat het mechanisme (dat aangeeft wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd op het koolstoffilter), is ingeschakeld. [. . . ] De afstandstukken zijn nodig als de wand niet helemaal verticaal loopt (bijvoorbeeld als deze gedeeltelijk met tegels bedekt is). Trek op de wand een centrale streep om de montage te vereenvoudigen (1), plaats het gatenpatroon zodanig dat de centrale lijn die erop gedrukt staat overeenkomt met de centrale lijn die u daarvoor op de wand heeft getrokken. De onderzijde van het gatenpatroon moet gelijklopen met de onderzijde van de kap, zodra deze gemonteerd is (2). Twee gaten Ø 8 mm boren en de montagebeugel met pluggen en twee schroeven vastzetten (3). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DD 8696

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DD 8696 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag