Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB8060-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB8060-U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX DB8060-U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX DB8060-U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX DB8060-U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3737 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX DB8060-U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. [. . . ] Kies voor het optimaal bewaren van voedsel de Ecomodus en de temperatuur wordt ingesteld op -18°C in de vriezer. Zie "Temperatuuregeling" om een andere temperatuur te kiezen. Uitschakelen Het apparaat wordt uitgeschakeld door op toets (A) te drukken totdat het aftellen van -3 -2 -1 is voltooid. temperatuurregeling De temperatuur kan gewijzigd worden door op toets (B) te drukken. De huidige temperatuurinstelling knippert en door nogmaals op de toets (B) te drukken kunt u de ingestelde temperatuur veranderen in stappen van één graad. Schommelingen van een paar graden rond de ingestelde temperatuur zijn normaal en vormen geen storing van het apparaat. Als de keuze na enkele seconden niet bevestigd is, wordt het menu op het display gesloten en wordt de normale toestand weergegeven. De volgende functies worden aangegeven: functie Ecomodus Functie Snelvriezen Drinks Chill functie functie Kinderslot Functie Ecomodus De Ecomodusfunctie wordt geactiveerd door op toets (D) te drukken (meerdere keren, indien nodig) tot het bijbehorende pic(of door de temperatogram verschijnt tuur in te stellen op -18 °C). U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets E te drukken. In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld (- 18 °C), in de beste omstandigheden om voedsel te bewaren. Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door de ingestelde temperatuur in het vak te veranderen. Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: · De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld. In de onderstaande tabel wordt informatie gegeven over deze problemen om onnodige servicekosten te voorkomen. De werking van het apparaat gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid Probleem Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat werkt niet continu dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen stroom is. Daarom moet u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u de stroom heeft uitgeschakeld. [. . . ] De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat zorgen voor een nauwkeurige waterpasstelling. De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX DB8060-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX DB8060-U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag